Pauselijke onderscheiding voor Leo Fijen

Hoofd­re­dac­teur en pro­gram­ma­ma­ker van KRO-NCRV Leo Fij­en heeft een hoge pau­se­lij­ke on­der­schei­ding ont­van­gen. Hij is be­noemd tot Rid­der in de Orde van Sint Gre­go­ri­us de Gro­te.

Bis­schop Frans Wiertz van Roer­mond gaf hem de on­der­schei­ding op een in­spi­ra­tie­dag van de om­roep in Utrecht. Fij­en wordt ge­waar­deerd om zijn ja­ren­lan­ge in­zet voor de ka­tho­lie­ke kerk en het door­ge­ven van het ge­loof.

Bij het gro­te pu­bliek werd Fij­en voor­al be­kend als pre­sen­ta­tor van ‘Kruis­punt’ en een tv-se­rie over kloos­ters en als au­teur van le­vens­be­schou­we­lij­ke boe­ken. Fij­en stu­deer­de ge­schie­de­nis in Lei­den en be­gon zijn jour­na­lis­tie­ke car­riè­re bij de Nieu­we Noord-Hol­land­se Cou­rant.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*