Overeenstemming tussen de NOS en Tom Egbers 

Tom Egbers gaat weer programma’s maken voor de NOS. Hij gaat zich toeleggen op verhalende programma’s en documentaires, op de wijze zoals hij dat eerder deed in de NTR-programma’s Toms Engeland, -Ierland en -Schotland. Programma’s met afstand tot de dagelijkse sportactualiteit.

Daarnaast gaat Tom voor de NOS nog een aantal podcasts verzorgen. De NOS en Egbers hebben daar, in hun wederzijds gedeelde wens om voorwaarts te gaan, na constructief overleg afspraken over gemaakt. Tom Egbers: “Het is, na een jaar waarin veel geschreven, gepraat en geopinieerd is, goed om weer aan het werk te gaan. Zelf heb ik in het afgelopen jaar voortdurend gereflecteerd, vooral op mijn eigen rol in de cultuur van de NOS. Ik vind het erg verdrietig dat er collega’s zijn die zich ongelukkig hebben gevoeld op de werkvloer van NOS Sport, in een cultuur waar ook ik deel van uitmaak. Dat ik in de ogen van jongere collega’s een andere positie heb dan uitsluitend die van “een collega”, heb ik me daarnaast onvoldoende gerealiseerd. Ik herken ten volle het belang en de impact van het rapport van de commissie Van Rijn, en dus ook dat het anders moet op de werkvloer. Beter naar elkaar luisteren en oog hebben voor de ander. Daar heeft het teveel, ook bij mij, aan ontbroken.” De NOS op haar beurt begrijpt dat dit een moeilijke periode is geweest voor Tom en zijn gezin en had graag gezien dat de rol van de NOS daarin een andere was geweest. Daarbij realiseert de NOS zich ook dat Tom de afgelopen 40 jaar deel heeft uitgemaakt van de NOS-familie. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NOS Sport: “Ik ben blij dat de NOS en Tom er samen uit zijn gekomen en goede afspraken hebben kunnen maken over een passende voortzetting die recht doet aan zijn lange carrière bij de omroep. Goed dat we elkaar alsnog hebben gevonden. Het is nu tijd om weer aan het werk te gaan.” 

De programma’s die Tom Egbers gaat maken zullen in het najaar van 2024 en het begin van 2025 worden uitgezonden. Met de totstandkoming van deze afspraken heeft de NOS het dienstverband van Tom tot na zijn pensioen verlengd om de afgesproken werkzaamheden te kunnen afmaken. 

12 Comments

  1. Tom Egbers heeft een tipje van de sluier onthuld over z’n eerste documentaire, hij gaat heten: Bill Cosby, duivel of engel.

    • Dat Matthijs (en Dieuwke Wynia) maar ook het gedrag van o.a. Mart Smeets en Bert Huisjes is wel een heel ander verhaal dan dat van Tom Egberts. Omdat hij 15 jaar geleden kort iets met een vrouw had terwijl hij getrouwd was en het nadat dit voorbij het een beetje ongezellig werd tussen hem op de werkvloer. Onterecht dat dit op een grote hoop is gegooid met de rest.

  2. Het enge meisje Leeflang heeft NIET haar gram kunnen halen !!!!!Gelukkig maar, ook de NOS sport afdeling verdient niet de schoonheidsprijs,,,,,Wat ’n waardeloze , schijnheilige ex-collegae !!! Tom verdient ’n beter/ mooier afscheid na 40 jaar werken in de schijnwerper en op arbeids-onaantrekkelijke tijden…………..Hij is ’n geweldig fijne collega die door z’n “beroemdheid” ’n hitsige collega heeft toe gelaten in zijn leven,,,,,,stom. stom. stom,,,,,,maar dat weet hij zelf ook wel,,,,en dan komt zo’n snotneus, die nu waarschijnlijk ’n héél slecht huwelijk heeft met 2 jankende koters op de bank, na 16 of 17 jaar even verhaal halen,,,,Toen zij verkering had met haar , nu,. ontrouwe man, vond zij het toen allemaal wel héél erg spannend,,,,,,!!!!! “Jij werkte toen toch ook bij NOS ???? Vraagt hij aan haar ,,,,,,,,Ja ja , maar ik heb nooit iets ondeuglijks gemerkt , zegt zij ,,,,,besmuikt !!!!!!!!!!!!!! Bah, bah en noggus bahhhh !!!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*