Oprichting Nederlandse branchevereniging voor Esports

Op 26 oktober 2021 is het eerste bestuur van Branchevereniging Esports Nederland verkozen. Het bestuur bestaat uit Wim Noordzij in de rol van voorzitter, Donny Stumpel als secretaris, Miriam Wijnands vervult de functie van penningmeester en Rob Hoogstraaten en Brenda Munsterman zijn algemene bestuursleden. Het verkozen bestuur is de initiatiefgroep zeer erkentelijk dat zij met hun kennis en expertise uitstekend voorwerk hebben gedaan om te komen tot deze eerste Branchevereniging Esports Nederland.

Het bestuur is een mix van bestuurlijke kennis en ervaring in de verschillende domeinen die de Branchevereniging Esports Nederland wil vertegenwoordigen. Esports is zeer divers en kent vele facetten. De overtuiging is dat het zinvol is om de branchevereniging inclusief op te stellen; esports (topsport & breedtesport), gamen en gamification.

Het streven van het nieuwe bestuur is om in november te komen tot oprichting van de branchevereniging. Dit met een visie, doelen en structuur die aansluiten bij de wensen van de branche. De vereniging fungeert daarmee als aanspreekpunt voor esports in Nederland richting NOC*NSF, lokale, regionale en nationale overheidspartijen, koepelorganisaties, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Met deze stap is het nieuwe bestuur ervan overtuigd van grote betekenis te kunnen zijn voor alle partijen binnen het zeer gefragmenteerde esports landschap. Middels vertegenwoordiging, vereniging en verbinding is de ambitie een krachtige sector te worden in een zich snel ontwikkelende markt met als hoofddoel Nederland een van de beste esports landen ter wereld te laten worden.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*