Oplossing financiële problemen rondom streekomroepen gaat langer duren

‘Als de overheid niet snel geld beschikbaar stelt, gaan prominente lokale omroepen failliet of komen ze in grote financiële problemen’, meldde De Volkskrant. Minister Slob zou eind april reageren om de motie van D66-Kamerlid Sneller. Dit is nu uitgesteld naar juli.

De Tweede Kamer drong aan op maatregelen om lokale- en streekomroepen met finan­ciële problemen te helpen. 

D66-Kamerlid Sneller diende een motie in om de vorming van streekomroepen aan te moedigen om zo de controlerende taak van de lokale journalistiek in Nederland te waarborgen. Door de financiële problemen lijkt het hem verstandig om met behulp van pilots te onderzoeken hoeveel het verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod kost en op welke wijze dit het beste georganiseerd en gefinancierd kan worden. Sneller verzocht de regering, de plannen van de NLPO voor een dergelijke pilot te valideren en te onderzoeken of – en zo ja op welke wijze – deze door de ministeries van BZK en OCW binnen de huidige budgettaire kaders gefaciliteerd kan worden.

Minister Slob wilde eind mei op de motie reageren, maar dit is nu uitgesteld.

Slob: ‘De uitvoering van de Motie Sneller c.s. en bovenstaande toezegging vergt helaas meer tijd dan voorzien, waardoor ik er nog geen uitsluitsel over kan geven. Ik streef ernaar uw Kamer uiterlijk begin juni te informeren over de uitvoering van de motie Sneller c.s. en de eventuele subsidieregeling voor lokale omroepen, mede namens de minister van BZK’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*