Opfrisbeurt voor DWDD

’De We­reld Draait Door’ krijgt na de zo­mer­stop een nieuw de­cor. In het Al­ge­meen Dag­blad spreekt tv-di­rec­teur Frans Klein van de NPO van een op­fris­beurt voor de talk­show. De NPO helpt de Vara met de fi­nan­cie­ring er­van.

‘De Vara heeft ge­vraagd of wij mee­fi­nan­cie­ren. Dat doen we, om­dat dit na­tuur­lijk een be­lang­rijk vlag­gen­schip voor de zen­der is.’ De­tails over het nieu­we de­cor in de tv-stu­dio op het ter­rein van de Wes­ter­gas­fa­briek in Am­ster­dam zijn nog niet be­kend.
DWDD in­tro­du­ceert na de zo­mer ook een aan­tal nieu­we ru­brie­ken. ‘Maar dat doen we va­ker bij een nieuw sei­zoen’, zegt Klein.
Mat­thijs van Nieuw­kerk blijft pre­sen­ta­tor. Hij heeft nog een door­lo­pend con­tract bij de Vara.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*