Ook pensioenen omroep hoeven dit jaar niet te worden gekort

Net als de vier allergrootste pensioenfondsen van Nederland hoeft ook het in Hilversum gevestigde PNO Media de pensioenen dit jaar niet te verlagen. Dit fonds voor de creatieve sector verzorgt onder meer de omroeppensioenen.

PNO Media eindigde 2019 met een zogeheten actuele dekkingsgraad van 99,5 procent. Dat is voldoende om de pensioenen dit jaar niet te hoeven verlagen. Op basis van de huidige wetgeving was voor PNO Media de kritische dekkinggraad eind 2019 ongeveer 90 procent, zo meldt het fonds.

Verplichtingen

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld een pensioenfonds heeft om aan huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Voor iedere euro die PNO Media nu en in de toekomst aan gepensioneerden moet uitkeren had het fonds op 31 december 99,5 cent. Bij de vier grootste fondsen in Nederland varieerde dat van 97,8 cent (ambtenarenfonds ABP) tot 99,2 cent (Zorg & Welzijn). PMT en PME (metaal en techniek) zaten daar tussenin.

In december trok bij PNO Media de actuele dekkingsgraad aan van 96,2 naar 99,5 procent. Voor een klein deel (0,7 procentpunt) kwam dat door betere beleggingsresultaten. Voor een beduidend groter deel (2,7 procentpunt) kwam die verhoging doordat de markrente in december opliep. Dat geeft al aan hoe groot de invloed van de marktrente volgens de huidige regels is op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Hoewel ze de afgelopen jaren prima beleggingsresultaten boekten, drukte de erg lage rente de dekkingsgraden, waardoor dreigende pnsioenverlagingen al een hele tijd boven de sector hangen.

Lager dan jaar eerder

Hoewel bij PNO Media de actuele dekkingsgraad in december omhoog ging, was de stand aan het einde van 2019 (99,5 procent) wel lager dan een jaar eerder. PNO Media sloot 2018 af met een actuele dekkinsgraad van 101,1 pocent.

3 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*