Onderzoek naar afschaffing beperkingen radiokavels

De staatssecretaris van EZK en de minister van OCW zullen een onderzoek uitvoeren naar de mate waarin en de wijze waarop de huidige voorwaarden voor commerciële radiozenders versoepeld dan wel afgeschaft kunnen worden.

Het Agentschap Telecom deelt boetes uit aan radiostations die zich niet aan de regels van de frequentievergunningen uit 2003 houden. In deze regels worden voorwaarden gesteld aan het aantal secondes gesproken tekst per uur op commerciële zenders. De voorwaarden van verschillende FM-kavels zijn inmiddels meer dan vijftien jaar oud en het medialandschap is sindsdien drastisch is veranderd.

Tweede Kamerleden Thierry Aartsen (VVD) en Joost Sneller (D66) hadden eerder een motie ingediend met het verzoek aan de regering om te onderzoeken of de belemmerende voorwaarden voor commerciële radiozenders versoepeld dan wel afgeschaft kunnen worden en voor de zomer van 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot modernisering.

De Kamerleden vinden de huidige regels onnodig belemmerend en niet meer passen in het huidig medialandschap.

Staatssecretaris Wiebes (Economische Zaken) en minister Slob (Media) zullen in overleg een onderzoek uitvoeren naar de mate waarin en de wijze waarop de huidige, en als belemmerend ervaren, voorwaarden voor commerciële radiozenders versoepeld dan wel afgeschaft kunnen worden.

Enkele voorwaarden waar huidige radiostations aan moeten voldoen:

Radio Veronica (Kavel A2) Tussen 07.00 uur en 19.00 uur dient het programma voor tenminste uit 85% muziek te bestaan, en bestaat de muziek voor ten hoogste 4,3% uit muziek die staat of heeft gestaan in de gangbare hitlijsten voor popmuziek, waarbij hitnoteringen ouder dan vijf jaar niet meetellen. Daarnaast mag er op de kavel in deze tijdsperiode geen (moderne) klassieke- of jazzmuziek worden uitgezonden.

BNR (Kavel A4) Op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur dient het programma voor 100% uit nieuws, actualiteiten en informatie te bestaan; op zaterdag en zondag voor 75%. Daarnaast dient het radiostation tenminste tweemaal per uur een programmaonderdeel nieuws uit te zenden. 

Slam FM (Kavel A5): Tussen 07.00 uur en 19.00 uur dient het programma voor 95% uit muziek te bestaan, waarvan ten hoogste 7,5% in een van de gangbare hitlijsten voor popmuziek staat of heeft gestaan. Daarnaast dient tenminste 50% van de gedraaide muziekproducties niet langer dan één jaar geleden uitgebracht te zijn en wordt er geen (moderne) klassieke- of jazzmuziek uitgezonden.

Sublime (Kavel A8):  Tussen 07.00 uur en 19.00 uur dient het programma op werkdagen voor tenminste 87% uit (moderne) klassieke- of jazzmuziek te bestaan. Op zaterdag geldt een percentage van 100 procent en op zondag van tenminste 98 procent.

100% NL (Kavel A9): Tussen 07.00 uur en 19.00 uur dient het programma voor tenminste 70 procent uit Nederlandstalige muziek en tenminste 20 procent Europese producties te bestaan. Minimaal 45 procent daarvan is niet langer dan één jaar geleden uitgebracht.

Lees hier het hele document van Ministerie van OCW
Reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (15 maart 2019)

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*