Onderzoek: Een op drie smartphones heeft Netflix

Uit onderzoek door Telecompaper blijkt dat bij­na een op de drie smartpho­ne­be­zit­ters in Ne­der­land de app van Net­flix op zijn toe­stel heeft staan. In totaal gaat het om on­ge­veer vier mil­joen men­sen.

Te­le­com­pa­per publiceerde deze week een rap­port over ap­p­ge­bruik in Ne­der­land. Het me­ren­deel (2,7 mil­joen men­sen) ge­bruikt de Net­flix-app min­stens eens per week. Ge­mid­deld wordt 2 uur per week naar Netflix ge­ke­ken.
De strea­ming­dienst is voor­al bij jon­ge­ren zeer po­pu­lair. Meer dan twee der­de van alle tie­ners heeft Net­flix op zijn smartpho­ne. Bij 65-plus­sers is dat nog geen een op de tien. Ruim 7 mil­joen men­sen heb­ben de You­tu­be-app op hun te­le­foon. Van de so­ci­a­le net­wer­ken is Fa­ce­book ver­uit het po­pu­lairst. 9,6 mil­joen smartpho­ne­be­zit­ters heb­ben die app op hun toe­stel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*