Onafhankelijk onderzoek wijst uit: geen strafbare feiten gepleegd bij De Villa

Op maandag 30 maart 2020 maken RTL en Blue Circle de uitkomsten bekend van de twee onafhankelijke onderzoeken die zijn ingesteld naar de totstandkoming van het programma ‘De Villa’. Hoffmann Bedrijfsrecherche was verantwoordelijk voor een volledig integriteitsonderzoek naar het productie-, montage- en uitzendproces. Een speciale commissie van experts, onder leiding van strafrechtadvocaat mr. Richard Korver, heeft een oordeel gevormd over de vraag of er sprake is van enig strafbaar handelen. De onderzoeken bevatten gevoelige persoonsgebonden informatie en daarom zullen alleen de conclusies op hoofdlijnen worden gedeeld waarbij de privacy van de individuele deelnemers wordt gewaarborgd.

Conclusies op hoofdlijnen

  • Op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen heeft de commissie van experts onder leiding van strafrechtadvocaat mr. Richard Korver geoordeeld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.
  • In de keten, met name het montage- en uitzendproces zijn ongelukkige inschattingen gemaakt, waardoor in de media en bij kijkers de perceptie kon ontstaan dat er strafbare feiten zouden zijn gepleegd.
  • Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in het productieproces op locatie. Hier was sprake van een veilige omgeving met duidelijke grenzen en passende ondersteuning.

Reactie RTL op conclusies onderzoek

Peter van der Vorst, Directeur Content van RTL reageert: “De veiligheid en het welzijn van deelnemers aan onze programma’s is onze grootste prioriteit. We hebben deze hele situatie heel serieus genomen en twee onafhankelijke partijen onderzoek laten doen. Hoewel het een opluchting is dat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd en dat het productieproces op locatie zorgvuldig was, moeten wij wel lering trekken uit de conclusies. De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben we ook uitgesproken naar de deelnemers.”

Reactie Blue Circle op conclusies onderzoek

Georgette Schlick, CEO Blue Circle zegt hierover: “Voor de kandidaten, de makers en andere betrokkenen van het programma zijn we blij dat uit de onderzoeken is gebleken dat er geen sprake was van strafbare feiten en het productieproces op locatie zorgvuldig is verlopen. Een aantal betrokkenen heeft echter veel last gehad van de situatie die is ontstaan, en voor sommigen geldt dat nog steeds. Dat spijt ons enorm. Ten aanzien van de kandidaten is voor ons als producent juist het welbevinden van de deelnemers aan onze programma’s essentieel. Dat deze keer het programma tot negatieve ervaringen heeft geleid, betreuren we dan ook ten zeerste. Gelet op de veranderde maatschappij waarin we leven hadden we de montage scherper moeten bekijken, zodat we hadden kunnen voorkomen dat de suggestie van strafbare feiten kon worden gewekt. In brede zin hebben wij uit deze vervelende situatie veel lering getrokken en nemen de aanbevelingen uit de rapporten dan ook zeker ter harte.”

In het belang van de deelnemers

Peter van der Vorst: “We voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden altijd rekening met de belangen van de deelnemers. Ze krijgen voor, tijdens en na het programma begeleiding, dat is een heel belangrijk onderdeel van het proces. Ze staan er niet alleen voor. Het allerbelangrijkste nu is dat de betrokken deelnemers van De Villa hun leven weer in alle rust op kunnen pakken en buiten de publiciteit blijven. Dat verdienen ze, want dit is voor hen een zware periode geweest. Daarom doen we een beroep op iedereen om hun privacy te respecteren en in hun belang geen fragmenten of foto’s meer te plaatsen. Ik hoop van harte dat iedereen hier gehoor aan wil geven.”

In het belang van de deelnemers vragen RTL en Blue Circle nadrukkelijk dat ook eerder gepubliceerde fragmenten of social posts die suggereren dat er strafbare feiten zijn gepleegd of waar deelnemers met naam en toenaam worden genoemd, worden verwijderd.

Vervolgstappen RTL

Van der Vorst over de vervolgstappen: “We hebben aanbevelingen gekregen die onze processen verder zullen verbeteren. We leggen die vast in een nieuw protocol met als basis aangescherpte ethische normen. Eerder dit jaar hebben we bij RTL al de eerste aanpassingen gedaan, waaronder verscherpt toezicht op het proces tussen montage en uitzending. We gaan met een onafhankelijke partij aan de slag om dat protocol tot uitvoering te brengen, zodat we niet alleen ons bewustzijn vergroten, maar er ook consequent naar handelen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*