Omroepen vol vertrouwen nieuwe concessieperiode tegemoet

Erkenningsaanvragen ingediend bij Commissariaat voor de media           

Alle omroeporganisaties hebben vol vertrouwen hun erkennings-aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media voor de concessieperiode 2022-2026. De organisaties kiezen allen een duidelijke eigen richting, waarbij ze met elkaar een belangrijk deel van de pluriforme samenleving representeren. De aanvragen geven invulling aan de gezamenlijke koers om het publiek voorop te stellen en de publieke omroep te versterken via de maatschappelijke verankering van de omroepen.

Publiek voorop
De wijzigingen van de mediawet en het concessiebeleidsplan die in het najaar gepubliceerd zijn, liggen aan de basis van de ingediende erkenningsaanvragen. De belangrijkste verschuivingen hierin zijn de focus op het publiek, meer aandacht naar online en het verstevigen van de pluriformiteit van het bestel. 

Verbonden met samenleving
De omroepen laten in al hun veelkleurigheid zien dat ze samen een vitaal en krachtig publiek bestel vormen met een brede maatschappelijke verankering. Niet alleen de ledentelling speelt hierin een rol, maar ook de nieuwe wegen die omroepen weten te vinden om het publiek en publieke organisaties aan zich te binden. Binnen de nieuwe concessieperiode kijken de omroepen uit naar mogelijke nieuwe samenwerkingen met aspirant-omroepen.

Uniek bestel
Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO): “Met het indienen van de aanvragen vieren we het publieke bestel en haar pluriforme karakter. Bij de NPO kom je een veelheid aan opvattingen tegen. Je kan er jezelf herkennen in de ander, maar je soms ook ergeren aan een ander. Je kan er geprikkeld worden om je mening te herzien. De diversiteit aan meningen zorgt voor verbinding. Dat is uniek en van grote waarde. Iets wat we moeten koesteren. Juist in deze tijd zijn we er als publieke omroepen voor de samenleving en worden we gewaardeerd”.

1 Comment

  1. Wie heeft aangegeven dat Nederland een diversiteit aan meningen wil horen via de publieke omroep? Ik wil graag een zo objectief mogelijke publieke omroep: Eén organisatie is hier voldoende voor. ARD en BBC zijn prima voorbeelden hoe het beter kan. Ik begrijp dat deze Duitse en Britse omroep ook niet volmaakt zijn, maar men bezit uiteindelijk wel een beter corrigerend vermogen als onjuist wordt gehandeld.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*