Omroep Human vecht om voortbestaan

Jazeker, bekent ze bij herhaling, het is een krachttoer waarvoor het team van de humanistische aspirant-omroep Human staat. ‘Sommige experts noemen het zelfs niet realistisch”. En toch gaan bestuurder/hoofdredacteur en haar mensen zich inspannen om eind volgend jaar 150.000 leden te hebben om vanaf 2021 verder te mogen als volwaardige omroep. “We geloven erin en dus gáán we ervoor’, stelt ze ferm.

Van Aalst (54) is ervan overtuigd dat Human veel moois te bieden heeft. Een willekeurige greep uit de radio-, tv- en online programma’s: ‘Brainwash (over denkers en verrassende ideeën, plus een daaraan gekoppeld festival), documentaires, ‘De volmaakte mens’(zoektocht naar de toekomst van onze soort), ‘Dus ik ben’(over levensvragen en identiteit), de onderzoeksjournalistieke programma’s ‘Medialogica’(voornamelijk Human, maar met medewerking van de VPRO) en Argos (voornamelijk VPRO, maar met medewerking van Human). En niet in de laatste plaats ‘In de Leeuwenhoek’ (over zorg voor mensen met dementie) en het prijswinnende ‘Schuldig’.

Vooral die laatste serie scoorde heel erg goed. Maar hoeveel kijkers zullen zich ervan bewust zijn geweest dat het een Human-programma was? “We zijn nog te bescheiden, we mogen best wat extraverter zijn”, vindt van Aalst. “Mensen met een humanistische achtergrond hebben niet de neiging daarmee te koop te lopen, maar de doelgroep bestaat wel uit ongeveer 23 proven van de Nederlandse bevolking.”

Zelfstandig denken
|Waaraan het humanistische omroepje werkt, heet met een plechtige term ‘Bilding’: mensen helpen zichzelf te ontplooien tot zelfstandig denkende kritische burgers. “We hebben mensen nodig die niet direct oordelen, die actief deelnemen aan de samenleving en die bijdragen aan de het oplossen problemen. We richten ons nadrukkelijk ook op jongeren. We willen jongeren laten nadenken, ze helpen een eigen mening te vormen, al is die doelgroep moeilijk te bereiken.”

Overigens onderstreept Van Aalst dat het ‘belangrijk is te vermelden dat wij een maatschappelijke mediaorganisatie zijn’. “We proberen met onze programma’s rond specifieke thema’s maatschappelijke waarde toe te voegen. En het eindigt nooit met de uitzending van een programma. Vaak volgen over de inhoud debatten, waarbij we organisaties uit ons maatschappelijke netwerk betrekken. Zo zetten we ‘Medialogica’ voort in het middelbaar en hoger onderwijs. De vraag hoe de publieke opinie wordt gevormd valt daar heel goed. Al met al proberen we publiek geld zo optimaal mogelijk te benutten.

Onder meer om de eigen programma’s beter onder de aandacht te brengen is recent een hoofd marketing en communicatie aangesteld. Deze functionaris krijg ook een belangrijke rol bij de campagne waartoe inmiddels is besloten om nieuwe leden te winnen.

De Vereniging Investeer in Human had eind vorig jaar iets minder dan 60.000 leden en dat moeten er eind volgend jaar 150.000 zijn. Inderdaad wordt dat een krachttoer, temeer daar Human het met weinig geld moet doen. Het balanstotaal lag vorig jaar rond de 3,6 miljoen euro.

Van Aalst: “Vuistregel is dat het werven van een lid 35 á 40 euro kost. Dat geld hebben we niet, dus doen we het anders. Met behulp van de organisaties uit ons netwerk proberen we mensen te bereiken en te overtuigen lid te worden.”

Andere eisen waaraan Human moet voldoen om een volwaardige omroep te worden: de programma’s moeten onderscheidend zijn en er moet een samenwerkingspartner zijn. Dat ‘onderscheid’ zal niet zoveel problemen opleveren en de VPRO ligt als partner voor de hand. Deze omroep neemt allerlei beheerstaken voor Human al voor zijn rekening en programmatisch wordt hier en daar al samengewerkt.

Volgende ‘Schudig’
Om de Human-waarden goed te kunnen uitdragen voor een groot publiek “moet een volgende ‘Schuldig’ eraan komen”, zegt Van Aalst. En zo’n serie kómt eraan, al kan ze er nog niet al te veel over onthullen. “Een nieuwe serie speelt waarschijnlijk in het onderwijs en mogelijk -net als ‘Schuldig’- in Amsterdam Noord. Momenteel wordt research gedaan naar de steeds groter wordende kloof tussen kinderen en jongeren die wel en niet buiten de boot van het onderwijs vallen. Daarbij moet zich een vraag voor als: kunnen je ouders het betalen om te zorgen dat alles goed komt? Net als bij ‘Schudig’ draait het om mensen die in conflict komen met het systeem. Daarmee agenderen we een actueel maatschappelijk verbeterpunt.“


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*