NTR aan de slag met Albert voor ‘groenere’ programma’s

Duurzame maatregelen in het NTR-gebouw krijgen nu ook een vervolg bij de programma’s. Dat gaat gebeuren met Albert, een Engels instrument waarmee je de ecologische footprint van een programma kunt meten. Projectleider Aaron Matthews van de BAFTA kwam onlangs speciaal over uit Londen om Albert nader te introduceren. Een twintigkoppig gehoor van NTR-, NPO- en KRO-NCRV-vertegenwoordigers verliet razend enthousiast de zaal.

Al snel nadat NTR-directeur Paul Römer in zijn nieuwjaarstoespraak het thema ‘duurzaamheid’ op de interne agenda had gezet, bracht hij samen met twee medewerkers een bezoek aan Londen. Daar maakten zij bij de BAFTA, de Britse organisatie ter promotie van film en televisie, kennis met Albert. De demonstratie maakte grote indruk. Paul Römer: “Het systeem is verbluffend simpel en effectief. Het laat namelijk direct zien wat de gevolgen van je keuzes zijn. Behalve milieubewustzijn levert het soms ook nog kostenbesparing op. Daarnaast is het systeem zo universeel, dat het vrij eenvoudig is over te nemen. De BAFTA juicht dat alleen maar toe, dus waarom zouden we dat dan niet gewoon doen?”

CO2-calculator
Aaron Matthews liet zien hoe eenvoudig Albert werkt. Stap 1 is het invullen van een vragenlijst met gegevens over je programma, bijvoorbeeld het aantal afleveringen en het aantal draaidagen of studio-uren. Dat kost je niet meer dan 20 minuten. De vragenlijst is gekoppeld aan een CO2-calculator, die met de antwoorden de globale CO2-uitstoot van je programma berekent. Stap twee is dat de producer een gesprek heeft met een specialist, om te kijken hoe de CO2 uitstoot teruggebracht kan worden. Een derde stap is dat producties die gecertificeerd willen worden via een tweede, uitgebreidere vragenlijst moeten aantonen wat er gedaan is om de uitstoot te verminderen. Ook hiervoor kun je advies inwinnen bij een specialist.

Verplicht
Albert is in 2010 bij de BBC ingevoerd en is direct verplicht gesteld voor alle eigen programmateams. Aaron Matthews: “De BBC maakt ongeveer de helft van alle av-content in Engeland. Om echt een verschil te maken, moesten we de andere tv- en filmproducenten zien mee te krijgen. Dat zou ons alleen lukken als de BBC het goede voorbeeld zou geven. Inmiddels maken 300 bedrijven en 3000 mensen in de Britse tv- en filmsector gebruik van Albert.”

Behalve een beter milieu spelen volgens Matthews ook andere overwegingen een rol om aan Albert mee te doen. “Kostenbesparing is er daar een van, maar qua imago en reputatie werkt het ook in je voordeel. Redacties en producenten leggen er veel eer in om de certificering ‘Albert+’ op hun aftiteling te zetten. Dat geeft een toegevoegde waarde aan je programma. Bovendien verwacht het publiek niet anders van de BBC, dat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt .“

Het feit dat zoveel bedrijven eraan meedoen, levert ook een ander groot voordeel op. “We beschikken inmiddels over een enorme database aan gegevens. Hoe specifieker de gegevens, hoe waardevoller de benchmarks. We kunnen nu per genre en programmacategorie zeer nauwkeurige vergelijkingen maken ”, aldus Andrew Matthews.

Pilot
De NTR wil graag snel aan de slag met Albert. Als pilot is De Buitendienst uitverkoren. In de komende maanden gaat dit educatieve jeugdprogramma over mens en natuur de eerste ervaringen met Albert opdoen. In december is een nieuwe bijeenkomst gepland, waar – ook weer in aanwezigheid van Aaron Matthews – de ervaringen met een brede groep worden gedeeld. Ook staat de tv-registratie van Pinkpop in het voorjaar van 2016 op de nominatie om Albert uit te proberen. Als het aan Paul Römer ligt is dit de opmaat voor een NTR-brede toepassing, met als ultieme doelstelling dat er binnen de hele publieke omroep met een dergelijk systeem wordt gewerkt. De eerste stap lijkt daartoe al gezet te zijn, want ook KRO-NCRV, bij monde van Hoofd Productie Afdeling Video Walter Eggenkamp, liet tijdens de bijeenkomst weten graag met Albert te willen starten.

Bewustwording
Dat de uitkomsten van Albert niet helemaal ‘scienceproof’ zouden zijn, bestrijdt Aaron Matthews niet, maar is volgens hem van ondergeschikt belang: “Het gaat om de bewustwording. Als het mensen aanzet tot verandering, dan hebben we al veel bereikt.”

Bewustwording is ook volgens Paul Römer de belangrijkste drijfveer om met Albert aan de slag te gaan: “Als we zelf bewuster bezig zijn met de effecten van ons handelen, dan dringt dat ook door in de inhoud van onze programma’s. En dat komt uiteindelijk bij de kijker terecht. Zo kunnen uiteindelijk alle beetjes gaan helpen om dat enorme probleem van global warming een klein beetje minder groot te maken.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*