‘NPO trekt steeds meer rechten van tv-producenten naar zich toe’

In het adviesrapport van de Raad voor Cultuur worden de zorgen vermeld over rechten van tv-producenten.

“De raad heeft grote zorgen over de gevolgen van tegenvallende STER-inkomsten, ook op het gebied van rechtenkwesties. We vrezen in navolging van de EY-rapporteurs dat de NPO steeds meer rechten van publiek gefinancierde producties naar zich toe zal proberen te trekken om mogelijk daarmee nieuwe inkomsten te verwerven.”

Volgens de Raad voor Cultuur zou dit de kracht van de audiovisuele sector ondergraven en zouden tv-producenten de rekening hiervoor betalen. De problemen rondom rechten liggen volgens de raad verankerd in de manier waarop het Nederlandse omroepbestel momenteel is vormgegeven. De Raad voor Cultuur: ‘Er blijft sprake van een ‘concurrentie’ tussen omroepverenigingen en de NPO, waardoor samenwerking, zoals op het gebied van rechtenafspraken en -exploitatie via bijvoorbeeld een centraal orgaan, in de praktijk erg ingewikkeld blijkt.’

Volgens de Raad ontstaat er steeds vaker getouwtrek tussen NPO en tv-producenten om IP- en exploitatierechten. ‘Aan een programma(concept) zijn rechten verbonden: IP-rechten (intellectual property) en exploitatierechten. De raad constateert dat er sprake is van een trend waarbij omroepen zich behalve de exploitatierechten ook de formatrechten van content willen toe-eigenen. Daarnaast belemmert de NPO de exploitatie (behalve op het eigen kanaal) van in opdracht van de NPO geproduceerde content, en touwtrekken omroepen met buitenproducenten over het IP van de content. Deze situatie komt deels voort uit de dubbele positie die omroepen binnen het publieke bestel bekleden’, aldus de Raad voor Cultuur.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*