NPO maakt Commissieleden bekend voor onderzoek en actieplan grensoverschrijdend gedrag

De voorzitter van de commissie die een extern en onafhankelijk onderzoek gaat instellen is vandaag bekendgemaakt. Dit geldt ook voor de onafhankelijk adviseurs die de onafhankelijke commissie gaan bijstaan. Ook heeft de RvB van de NPO de opdracht verstrekt om tot een Actieplan voor de toekomst te komen.

De onafhankelijke commissie zal gedelegeerd opdrachtgever zijn van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Oud-minister Martin van Rijn is bereid gevonden om de commissie voor te zitten. De voorzitter wordt gevraagd de commissie met in ieder geval nog 3 leden te complementeren. De commissie wordt verzocht de uiteindelijke onderzoeksopdracht te formuleren en het onderzoek aan te sturen. De uitkomsten van het externe onafhankelijke onderzoek worden in de eerste helft van 2023 verwacht.

Onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer zal de commissie als onafhankelijk adviseur bijstaan.

Het onafhankelijke meldpunt Mores.online heeft zich bereid getoond als adviseur voor de commissie op te treden met betrekking tot de opzet van het onderzoek, om hiermee de belangen van melders zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen en te borgen. Via Mores.online zijn na de recente berichtgeving diverse meldingen ontvangen over vergelijkbare gevallen uit de breedte van de publieke omroep. De vertrouwenspersonen van Mores.online zijn beschikbaar voor allen die een melding willen doen over grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep ook wanneer zij niet aan het onderzoek willen deelnemen maar alleen hun verhaal kwijt willen of nog andere wensen hebben. Melders die wel willen deelnemen aan het onderzoek, kunnen zich desgewenst mentaal en procedureel laten ondersteunen door de vertrouwenspersonen van Mores.online. De NPO benadrukt dat Mores.online de juiste vaardigheden en kennis heeft om met zorg naar alle betrokkenen te luisteren.

Om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk gewerkt kan worden aan het realiseren van een sociaal veilig werkklimaat binnen de publieke omroep komt er samen met de omroepen een gezamenlijk Actieplan. Hoogleraar leiderschap en gedrag Erik van de Loo en hoogleraar corporate governance Jaap Winter zijn gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Hun opdracht is het faciliteren van een proces met de NPO en de omroepen samen om op korte termijn te komen met maatregelen betreft gedrag en cultuur die een sociaal veilig werkklimaat bevorderen. De (tussentijdse) uitkomsten van de onafhankelijke commissie (concrete aanbevelingen/interventies) zullen worden geïntegreerd in het Actieplan.

CV’s

Martin van Rijn

Drs. Martin van Rijn was onder meer minister voor Medische Zorg en Sport (2020) en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2012-2017). Sinds 1 september 2020 is hij onder meer voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Mariëtte Hamer

Drs. Mariëtte Hamer is sinds 1 april 2022 de Nederlandse regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Eerder was zij onder meer voorzitter van de Sociaaleconomische Raad (SER) en lid van de Tweede Kamer.

Erik van de Loo

Prof. Dr. Erik van de Loo is hoogleraar Organizational Behaviour aan INSEAD Singapore/Fontainebleau en hoogleraar Leiderschap en Gedrag (Tias/Tilburg University).

Jaap Winter

Prof. Dr. Jaap Winter is hoogleraar aan Vrije Universiteit Amsterdam en specialist op het terrein van Corporate Governance. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van de raad van commissarissen van Schiphol en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*