NPO heeft geduld met Paul de Leeuw

De Pu­blie­ke Om­roep houdt alle ver­trou­wen in ’Wie steelt mijn show?’ van Paul de Leeuw. On­danks de te­gen­val­len­de kijk­cij­fers krijgt de pre­sen­ta­tor de tijd om aan zijn show te wer­ken.

„Het kan be­ter”, re­a­geert tv-di­rec­teur Frans Klein in het AD. “Na­tuur­lijk re­ken je al­tijd op meer, maar dit is een kwes­tie van bou­wen en vol­hou­den”, ver­volgt hij. „Er is veel te zien en te be­le­ven op de za­ter­dag­avond en dit heeft weer een heel an­de­re look & feel dan an­de­re pro­gram­ma’s. Het is mis­schien nog een beet­je zoe­ken naar de juis­te vorm.”

’Wie steelt mijn show?’ stelt in ver­ge­lij­king met an­de­re NPO 1-pro­gram­ma’s ern­stig te­leur op de za­ter­dag­avond. De kij­ker zapt na ’Wie is de mol?’ mas­saal weg.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*