NPO doet zelf onderzoek: ‘BNNVARA en Van Nieuwkerk houden zich aan beloningscode’

Op verzoek van minister Slob van OCW heeft de NPO onderzocht of de gemaakte afspraken tussen BNNVARA en presentator Matthijs van Nieuwkerk in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep (BPPO). Uit hun eigen onderzoek blijkt dat alles volgens de regels gaat. In media kwam eerder het verhaal naar voren dat NPO-baas Frans Klein zelf bij de salarisconstructie betrokken was.

Rond de presentatie van het programma College Tour is volgens NPO geen ‘salarisconstructie’ geconstateerd. De NPO heeft de uitkomsten van dit onderzoek inmiddels met de minister gedeeld. Minister Slob heeft in de Tweede Kamer al gemeld dat Van Nieuwkerk onder de oude salarisregeling valt.

NPO meldt het volgende in haar verklaring:

‘Voor dit onderzoek heeft Van Nieuwkerks opdrachtgever BNNVARA de NPO in de gelegenheid gesteld om alle relevante documenten in te zien. Ook is op alle gestelde vragen antwoord gegeven. Uit al deze informatie komt naar voren dat er geen sprake is van het overschrijden van het voor Matthijs van Nieuwkerk geldende maximaal toe te kennen honorarium. Ook wordt voldaan aan de toepasselijke bepalingen uit het BPPO.

Matthijs van Nieuwkerk valt, zolang het lopende contract met BNNVARA duurt, onder het vorige BPPO. Deze beloningscode kende toen nog de mogelijkheid om in bijzondere gevallen presentatoren boven de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) te belonen, met toestemming van de Raad van Bestuur van de NPO. Deze uitzonderingsregel is in 2017 door het NPO-bestuur afgeschaft, maar wel met de toevoeging dat lopende contracten gerespecteerd zullen worden.

De NPO vindt het jammer dat er ophef is ontstaan rond de verdiensten van deze presentator, zeker nu is bevestigd dat alles volgens de regels verloopt, iets wat omroep BNNVARA ook zelf aan het ministerie heeft laten weten. Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO: ‘Matthijs van Nieuwkerk vervult met zijn eindeloze energie en vakmanschap al jaren een ongekend grote rol bij de uitvoering van de missie van zijn omroep BNNVARA, maar ook bij het uitvoeren van de taak van de gehele landelijke publieke omroep. Daar hebben we als NPO heel veel waardering voor. En het publiek ook, zo blijkt uit de constante hoge kijk- en waarderingscijfers voor de programma’s van Van Nieuwkerk.’

Update: VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vindt het onderzoek van NPO onvoldoende. Volgens hem geeft het onderzoek namelijk geen antwoord op de hamvraag of er sprake is van een constructie waarbij het salaris via een buitenproducent enorm is opgehoogd.

2 Comments

  1. Tja, of het nou een “vorige” regeling is of niet: het blijft graaien en disproportioneel. Vooral omdat het een persoon betreft, die het “linkse” gedachtengoed hoog in het vaandel hijst. Misschien toch zoiets als “eigen poep stinkt niet”. Billijkheid bestaat bij de gratie van een redelijke verhouding tussen opbrengst en inspanning. Ik snap niet dat een toppresentator te weinig heeft aan twee euroton.

1 Trackback / Pingback

  1. VVD wil opheldering over NPO onderzoek over salarisconstructie Van Nieuwkerk - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*