Nog meer macht naar NPO-baas Frans Klein?


De NPO wil komende tijd gaan reorganiseren, waarbij de functie van netcoördinator wordt vervangen voor genre-coördinators. Enkele omroepmedewerkers hebben hun zorgen geuit dat de tv-programmering van de publieke omroep steeds meer door één persoon wordt bepaald: Frans Klein. In de landelijke media wordt Frans Klein gezien als ‘machtigste man van Hilversum’.

Minister Slob noemde twee jaar geleden het feit dat Frans Klein naast netmanager NPO 1 ook directeur televisie van de NPO is ‘geen goede combinatie’. Er zou “teveel programmeermacht bij één persoon komen te liggen”. De minister ging er toen vanuit dat de NPO maatregelen zou nemen. Dit gebeurde met de komst van Remco van Westerloo als netmanager NPO 1. Door de reorganisatie komen de machtsverhoudingen echter toch weer anders te liggen.

Volgens de NPO-woordvoerder is het plan niet nieuw en is het reeds meerdere keren aangekondigd en uitgelegd in jaarplannen en toespraken en staat ook uitgebreid uitgelegd in het concessiebeleidsplan 2022-2026.

NPO wil komende tijd de drie netcoördinatoren vervangen voor genremanagement. NPO zet daarbij niet langer onze aanbodkanalen, maar de content voorop. NPO kiest voor een specifieke aanpak per genre, uitgewerkt in beleidsplan met visie, doelen, kaders, criteria en processen passend bij dat genre. In het concessiebeleidsplan meldt NPO 10 genres: Nieuws en actualiteiten, Opinie, Levensbeschouwing, Human interest, Kunst en expressie, Muziek, Drama 8. Kennis en educatie, Sport en Amusement.

De overgang van het coördineren en programmeren per zender naar het coördineren en programmeren per genre zal volgens de NPO-woordvoerder geleidelijk gaan. De eerste stap is reeds gezet met het instellen van een genrecoördinator drama, die wordt ingevuld door de huidige netcoördinator van NPO 3.

NPO meldt: “Volgend jaar zullen in overleg met de omroepen – die hier achter staan – nieuwe stappen worden gezet.”

De NPO woordvoerder is in zijn reactie niet ingegaan op de vraag of Frans Klein een deel van de functie van deze zendermanagers overneemt.

4 Comments

  1. Volgens mij had hij al alle macht binnen de publieke omroep. Bizar eigenlijk dat slechts 1 persoon gaat over wat de Nederlandse kijker op de tv kan zien. Hoe kunnen omroepverenigingen en vooral De Haagse politiek dit tolereren?

  2. Is de telefoonlijn al aangelegd met het Torentje in Den Haag waar van uit Presidente Kaag Fransje gaat aansturen??

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*