NMO start tender voor NMO Cross Media

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) bevindt zich in de opbouwfase. In eerste instantie worden alle afzonderlijke bereiksonderzoeken vernieuwd en verbeterd. Daarna is het doel om de diverse onderdelen bij elkaar te brengen, zodat er één crossmediale dataset ontstaat waarmee de markt op strategisch niveau kan plannen. Voor het integreren van alle relevante datasets is een “Request forProposal (RfP) geschreven –getiteld NMO Cross Media die vandaag wordt vrijgegeven. Aan bureaus metervaring op dit terrein wordt gevraagd om zich voor 25juli te melden als geïnteresseerde en uiterlijk 1 novembereen voorstel uit te brengen

In NMO Cross Media werken verschillende partijen samen om te komen tot een cross-mediale dataset: Stichting KijkOnderzoek (SKO), Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Verenigde Internetexploitanten (Vinex) en Stichting Buitenreclame Onderzoek (BRO). Laatstgenoemde is nieuw in de samenwerking binnen NMO en voornemensbuitenreclame-onderzoek op termijn volwaardig onderdeel te laten uitmaken van NMO.

De beoogde geïntegreerde dataset voorziet in een groeiende behoefte aan cross-mediale inzichten. Voor de diverse stadia in het planningsproces zijn al datasets voorhanden die in de markt als standaarden gelden (zie figuur 1). Voor strategische planningsdoeleinden ontbreekt nog een standaard die door de hele markt wordt geaccepteerd. Met NMO Cross Media wordt aan die behoefte tegemoet gekomen.

1 Comment

  1. In de onderste vette regel staat 1 novembereen maar uiteraard moet dit zijn 1 november een. Hartelijke groeten van Nico uit Gouda. 🙂

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*