NMO publiceert eerste Mediatrends-rapport

Deze week publiceert het Nationaal Media Onderzoek (NMO) voor het eerst “NMO Mediatrends”.
Dit onderzoek is de volwaardige opvolger van de Media Standaard Survey (MSS) dat tussen 2014
en 2018 werd uitgevoerd in opdracht van SKO, NLO, NOM en VINEX. NMO Mediatrends is binnen
het nieuwe NMO de bron als het gaat om de samenstelling van doelgroepen en het bezit en
gebruik van de vele devices. Ook vormt de output van NMO Mediatrends de basis voor de
verschillende wegingen binnen NMO.

Het aantal video-apparaten waarmee videocontent wordt geconsumeerd is inmiddels opgelopen tot
ruim zes per huishouden. In de grotere huishoudens van drie personen of meer loopt dat aantal op
tot ruim negen. Het televisietoestel kent gemiddeld gezien nog de grootste penetratiegraad, maar
de smartphone is in de grotere huishoudens inmiddels het populairste apparaat. In deze
huishoudens worden ook de meeste videodiensten afgenomen. NMO Mediatrends telde er
gemiddeld 2,2 per huishouden van drie personen of meer. Bij eenpersoonshuishoudens is dit
gemiddeld slechts 1,1. Netflix lijkt hierbij veruit favoriet gevolgd door Videoland. Een derde van de
Nederlanders kijkt dagelijks naar een of meerdere online videodiensten. Vooral in de doelgroepen
13-19 en 20-34 jaar is de consumptie van online videodiensten bovengemiddeld.
Inmiddels heeft 63% van de Nederlandse huishoudens een smart TV, die direct toegang geeft tot het
internet en online videodiensten. Ook worden losse apparaten gebruikt om de televisietoestellen
smart te maken zoals een Apple TV of Chromecast. In totaal zijn 72% van alle televisietoestellen op
de een of andere manier ‘smart’.
Voor radio geldt in grote lijnen hetzelfde als voor televisie. De jongeren hebben een grotere
voorkeur voor de streamingdiensten ten opzichte van de ouderen, maar live radio blijft net als live
televisie een groot aandeel houden in het luisteren. Het grote verschil tussen luisteren en kijken is
dat het gebruik van de streamingdiensten veel kleiner is bij luisteren dan bij kijken. Spotify is met
48% de grootste muziekdienst, gevolgd door YouTube Music met 12%. Er wordt dan ook bijna niet
‘gestapeld’ zoals dat bij videodiensten wel het geval is.

2
De kranten en nieuwsmerken hebben de beste papieren als gekeken wordt naar de frequentie
waarmee deze online gebruikt worden. Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dagelijks online
nieuws en/of kranten te lezen. De tijdschriften daarentegen kennen een relatief lage online
consumptie. Zo’n driekwart van de populatie leest nooit een tijdschrift online. Kijken en luisteren
kennen een dagelijkse online gebruikersgraad van respectievelijk 38% en 36%.
De uitkomsten van NMO Mediatrends geven volgens de directeur SKO Sjoerd Pennekamp de
noodzaak van het nieuwe mediabereiksonderzoek NMO aan: “De manier waarop we media tot ons
nemen is enorm aan verandering onderhevig. Dat maakt dat de huidige bereiksonderzoeken een
slag gaan maken, vooral op het gebied van crossmedia consumptie. NMO Mediatrends voedt het
Nationaal Media Onderzoek met belangrijke data voor de inrichting van het onderzoek en de
samenstelling van de panels.”

De eerste NMO Mediatrends, uitgevoerd door Ipsos, kent een steekproefomvang van 8.726
personen van 13 jaar of ouder. Voor de steekproeftrekking is gebruik gemaakt van postcode
afgiftepunten, waardoor elk huishouden een gelijke kans heeft op deelname aan het onderzoek. Het
veldwerk heeft online, telefonisch en face-to-face plaatsgevonden in heel 2021.

Het rapport NMO Mediatrends 2021 is vanaf vandaag te downloaden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*