NLPO stelt modelbrief op voor verzoek incidentele bijdrage energiekosten vanuit de gemeentefondsen

De NLPO heeft de lokale omroepen eerder bericht en geadviseerd om met de gemeente in gesprek te gaan over de stijgende energiekosten. De NLPO heeft hiervoor een modelbrief opgesteld en handvatten gegeven (zie het bericht van 7 oktober jl. hieronder). 

Het kabinet stelt nu extra middelen beschikbaar via de gemeentefondsen om onder andere de kosten voor de hoge energielasten van maatschappelijke organisaties op te kunnen vangen; de compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties.

Iedere gemeente zal de afweging moeten maken hoe ze de beschikbare middelen gaan verdelen en welke organisaties van deze compensatieregeling gebruik kunnen gaan maken. Dit is echter wel de regeling waar de lokale omroepen naar kunnen verwijzen en een beroep op kunnen doen in gesprekken/communicatie met hun gemeente als er om hulp/ondersteuning wordt gevraagd. 


(Bericht 07-10-2022)

De stijgende energiekosten raken de hele samenleving en dus ook de lokale publieke omroepen. Deze onvoorziene kosten kunnen gevolgen hebben voor de journalistieke kwaliteit, de informatievoorziening en het voortbestaan van een omroep. 

De omstandigheden per omroep en gemeente zijn verschillend. Daarom adviseert de NLPO om vooral in gesprek te gaan met de gemeente om te zien op welke manier ze hulp zou kunnen bieden. 

De insteek van een gesprek met gemeenten is ook afhankelijk van het landelijk beleid en de mogelijke oplossingen die worden geboden. Met gemeenten kunnen ook voorwaardelijke afspraken worden gemaakt. 

Handvatten en modelbrief

Voorafgaand aan een gesprek met de gemeente kan een brief worden verstuurd. De NLPO heeft hiervoor een modelbrief opgesteld en geeft handvatten als voorbereiding op dat gesprek. 

Download de handvatten en modelbrief.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*