Nieuwsplein33 wil hét mediaplatform voor Amersfoort en Leusden worden

De initiatiefnemers hebben die ambitie eind vorige week kenbaar gemaakt bij het Commissariaat voor de Media. Ook de gemeenten zijn inmiddels op de hoogte van de plannen. ,,We spreken bewust niet meer van een lokale omroep’’, zegt woordvoerder Gerard Schuiteman, zakelijk directeur van regionale omroep RTV Utrecht.

BDUmedia (onder meer uitgever van De Stad Amersfoort en de Leusder Krant), De Stadsbron (het regionale platform voor onderzoeksjournalistiek) en Bibliotheek Eemland legden samen met RTV Utrecht de basis voor Nieuwsplein33.

,Een uniek plan’’, noemt Schuiteman het. ,,Dit bestaat in Nederland nog niet’’, zegt hij enthousiast. De initiatiefnemers denken dat dit een goede manier is om samen een journalistieke vuist te maken. Schuiteman: ,,Nieuwsplein33 is hét adres waar Amersfoorters en Leusdenaren terecht kunnen voor relevante informatie uit hun woonplaats.’’ ,,We geven alle ruimte aan de journalistiek’’, gaat Schuiteman verder. ,,Dat betekent dat we de schaarse middelen die beschikbaar zijn voor een lokale omroep zoveel mogelijk in journalisten willen investeren en niet in dure faciliteiten voor televisie en radio. Bovendien zijn er meer eigentijdse kanalen om de nieuwsconsument te bereiken.”

Geen traditionele radio en televisie dus. ,,Maar wel journalistieke verhalen in de vorm van geschreven tekst, video, podcast en debat’’, aldus Schuiteman. Die zullen worden verspreid via verschillende digitale kanalen zoals een app, een website, maar ook de social media zullen veelvuldig worden ingezet.

De initiatiefnemers denken dat doel te kunnen bereiken door slim gebruik te maken van de reeds bestaande infrastructuur bij de deelnemende partijen. Schuiteman: ,,We hebben met elkaar journalistieke know-how, diepgaande kennis van de regio, kennis van techniek en we beschikken over facilitaire middelen. Het nieuwe platform, Nieuwsplein33, zoals dat ons voor ogen staat moet daarvan gaan profiteren. En vice versa, natuurlijk. Dat alles om uiteindelijk Amersfoort en Leusden betere lokale journalistiek te bieden.’’

Met name de gemeente Amersfoort zet al jaren in op meer samenwerking tussen partijen die in de stad op de één of andere manier vormen van journalistiek bedrijven. Tot nu toe strandden die pogingen van verschillende wethouders in goede bedoelingen. De tot nu toe laatste poging eindigde eind 2019 in een teleurstelling, toen het Stimuleringsfonds voor de Media geen geld wilde stoppen in de vorming van een streekomroep, waar onder meer het Amersfoortse EVA bij betrokken was.

,,Dat was voor ons het sein om het over een andere boeg te gooien’’, licht Schuiteman het ontstaan van Nieuwsplein33 toe. ,,RTV Utrecht, BDUmedia en De Stadsbron waren ook bereid aan dat experiment mee te werken. De plannen die toen, onder leiding van een speciaal aangestelde gemeentelijke kwartiermaker, werden gemaakt, vormen de basis van de plannen die wij verder uitwerkten.’’ Zowel de gemeenteraad van Amersfoort, als die van Leusden, kwamen eind 2020 met moties waarin de eisen aan een nieuwe lokale omroep verder werden aangescherpt. Die eisen hadden betrekking op ‘kwaliteit en professionalisering’, ‘duurzame samenwerking’ en ‘vernieuwing’. ,,Ons plan voldoet aan al die criteria’’, zegt Schuiteman. ,,Het is een nieuw en innovatief platform dat vooral de leemten moet gaan opvullen die de bestaande media laten vallen. Achtergrond, duiding, onderzoek; die journalistieke vaardigheden zijn de afgelopen jaren steeds verder in de verdrukking geraakt. Daar willen we tegenwicht aan bieden.’’

Schuiteman benadrukt dat de samenwerking wat hem betreft niet beperkt hoeft te blijven tot de partijen die nu het initiatief namen. ,,We hebben in de voorbereiding ook met meerdere mogelijke samenwerkingspartners gesproken. Die kunnen zich ook later nog bij ons initiatief aansluiten.’’ De plannen voor Nieuwsplein33, dat vooral digitale kanalen wil gaan gebruiken om de journalistieke vruchten de regio in te sturen, gaan meer kosten dan de gemeente Amersfoort en Leusden tot nu toe bijdroegen aan de lokale omroep. Schuiteman: ,,Maar de gemeenten vragen nadrukkelijk ook om kwaliteit, professionaliteit, vernieuwing en samenwerking. Dat kunnen wij bieden en dat kost iets meer dan de gemeenten nu voor ogen hebben.’’

Het bewaken van de onafhankelijke positie van Nieuwsplein33 is in handen gegeven van een stichting. De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheid om de nieuwe redactie (bestaande uit vijf journalisten) onderdak te kunnen geven in de Amersfoortse bibliotheek. Schuiteman: ,,Dat is een ideale plek in het hart van het verzorgingsgebied om zichtbaar en goed bereikbaar te zijn voor iedereen die in contact met ons wil komen.”

De nieuwe concessie wordt met ingang van 1 oktober 2021 verleend.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*