Nieuwe subsidieregeling voor regionale publieke omroepen

In januari 2020 is een nieuwe subsidieregeling voor regionale publieke omroepen opengesteld door het Ministerie van OCW. Deze regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen.

De regeling stelt regionale publieke omroepen in staat om subsidie aan te vragen voor projecten die gericht zijn op (onder andere) toekomstgerichte innovatie en op samenwerking tussen hen en landelijke of lokale publieke media-instellingen.

De regeling vervangt de subsidieregeling van april 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere een splitsing en verhoging van het subsidieplafond voor 2020, de toevoeging van een motiveringsvereiste, en de toevoeging van de mogelijkheid tot medeondertekening van de aanvraag

De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*