Nieuwe beleidsinitiatieven voor toegankelijkheid binnen de NPO

In lijn met de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap, heeft de Nederlandse overheid een reeks beleidsinitiatieven en voornemens aangekondigd die gericht zijn op het verbeteren van de toegankelijkheid binnen de sectoren media en de Nederlandse Publieke Omroep. Deze stappen zijn onderdeel van een bredere inspanning om inclusie en gelijke kansen te bevorderen voor mensen met een handicap in verschillende domeinen van het maatschappelijk leven.

Een van de sleutelinitiatieven in de mediasector omvat de invoering van beleidsregels door het Commissariaat voor de Media, waarbij wordt vastgelegd dat een significant percentage van het Nederlandstalige programma-aanbod van de NPO voorzien moet zijn van ondertiteling, en vergelijkbare eisen gelden voor commerciële, lineaire aanbieders. Verder zijn er prestatieafspraken gemaakt met de NPO voor de periode 2022-2026 om te garanderen dat jaarlijks ten minste acht nieuwe titels of seizoenen van audiodescriptie worden voorzien, waardoor programma’s toegankelijker worden voor mensen met een visuele beperking.

Daarnaast wordt van de landelijke publieke omroep en commerciële media-instellingen verwacht dat zij jaarlijks rapporteren over de genomen maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid. Dit omvat ook inspanningen om de representatie van mensen met een handicap in het video-aanbod te verbeteren, waarmee wordt beoogd de zichtbaarheid en inclusie van deze groep binnen de media te vergroten.

Deze initiatieven reflecteren een groeiend bewustzijn en inzet voor het bevorderen van toegankelijkheid en inclusie binnen de media en de NPO, in overeenstemming met de principes van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Deze maatregelen dragen bij aan een meer inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht beperking, kan deelnemen aan culturele en maatschappelijke activiteiten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*