Nieuw seizoen ‘Hollandse zaken’ bij Omroep Max

Bij Max be­gint don­der­dag 1 juni een nieu­we reeks af­le­ve­rin­gen van het jour­na­lis­tie­ke ge­spreks­pro­gram­ma ‘Hol­land­se za­ken’. Ook dit sei­zoen is Cees Grim­ber­gen de pre­sen­ta­tor.

Sinds 2011 is ‘Hol­land­se za­ken’ een van de spraak­ma­ken­de pro­gram­ma’s van Max. De kij­ker krijgt er we­ke­lijks alle ge­lui­den en kleu­ren uit de sa­men­le­ving op­ge­diend. Soms zoomt het pro­gram­ma in op de ac­tu­a­li­teit van de dag, va­ker be­han­delt het tijd­lo­ze the­ma’s. Het pro­gram­ma sig­na­leert trends en tijds­ver­schijn­se­len. Want wie wor­stelt niet met di­lem­ma’s rond re­la­ties en lief­de, op­voe­ding, het le­vens­ein­de en ge­zond­heid?

‘Hol­land­se za­ken’ be­steedt in deze ze­ven­de reeks on­der meer aan­dacht aan de druk op art­sen om eu­tha­na­sie­ver­zoe­ken in te wil­li­gen. An­de­re the­ma’s die aan bod zul­len ko­men: gro­te leef­tijds­ver­schil­len in lief­des­re­la­ties, hoe de­men­tie van een ge­zins­lid hele fa­mi­lies in de greep houdt, het stij­gend aan­tal burn-out-klach­ten on­der twin­ti­gers en der­ti­gers en de con­se­quen­ties van het gro­te aan­tal sa­men­ge­stel­de ge­zin­nen dat het niet redt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*