Moeten medewerkers Publieke Omroep straks de eed afleggen?

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) worstelt nog met de toepasselijkheid van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en dus de status van ambtenaar voor haar werknemers. Volgens NPO zelf is de WNRA niet op haar van toepassing, het onderbrengen van NPO onder de WNRA niet aan de orde en vanwege de in de Mediawet verankerde onafhankelijkheid trouwens ook volstrekt ongewenst.

Dat blijkt uit de bijdrage die Ronald Vecht, Hoofd Juridische Zaken van NPO aan de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerde consultatie over de nieuwe wet heeft geleverd.

De WNRA heeft tot doel om de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Onder de huidige Ambtenarenwet is een ambtenaar degene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. Straks is dat degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is, vat NPO voor de minister samen.

Gevolgen
Als de WNRA wel van toepassing is, wat NPO overigens niet wil, zijn de gevolgen voor medewerkers van NPO onder meer dat:
* zij de eed of de belofte moeten afleggen en
* zich moeten onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens

Enig openbaar gezag
De NPO en voorheen de NOS bevestigt dat zij wettelijk met ‘enig openbaar gezag’ is bekleed. Zij is echter geen zelfstandig bestuursorgaan in de zin van de Kaderwet zbo’s. Dat die Kaderwet op haar niet van toepassing is, vloeit volgens Ronald Vecht direct voort uit de onafhankelijke positie die NPO heeft ten opzichte van de regering en parlement.

Het beeld van NPO als het centraal orgaan van de publieke omroep die onafhankelijk van de staat opereert laat zich, aldus het Hoofd Juridische Zaken, niet rijmen met het beeld van NPO als overheidswerkgever met werknemers die ambtenaar zijn. ‘Ook de leden van de raad van bestuur van NPO zijn werknemer en ook zij verkrijgen in het geval van toepasselijkheid van de WNRA dus de status van ambtenaar’, waarschuwt hij.

De planning is erop gericht dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*