Minister Slob wil akkoord over intensievere samenwerking rond NLZIET

Woensdag werd er naar aanleiding van het algemeen overleg van 6 september een verlengd algemeen overleg over de media gehouden tussen fracties en Minister Slob (verantwoordelijk voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). De Raad van Cultuur heeft in haar adviesrapport aangegeven dat het van belang is dat Nederlandse omroepen, zowel commercieel als publiek meer met elkaar gaan samenwerken om een sterkere concurrentiepositie tegen internationale platforms als Amazon, Netflix en Youtube te creëren. Ook diverse Kamerfracties, waaronder CDA, D66, PVV, SP en VVD hebben de Minister al eerder vragen gesteld hoe de samenwerking op gebied van NLZIET verbeterd kan worden.

Tijdens het verlengd algemeen overleg heeft Tweede Kamerlid Harry van der Molen wederom vragen over dit onderwerp gesteld. CDA hamerde op het belang van NLZIET en vroeg de Minister om de druk op te voeren.

Van der Molen: “Ik doe ook een oproep om ons niet alleen blind te staren op de NPO zelf, hoe belangrijk die ook is, want wij hebben een heel Nederlands medialandschap te verdedigen, ook ten opzichte van allerlei buitenlandse partijen die proberen een graantje mee te pikken. Dus we moeten ook iets breder kijken. Vandaar dat ik mijn oproep herhaal om druk uit te oefenen op de verschillende partijen om een succes te maken van het platform NLZIET, waarin commerciële en publieke programma’s bij elkaar komen. Hoe kan de minister die druk nog wat verder opvoeren?”

Minister Slob heeft aangegeven met de mediapartijen tot een akkoord te willen komen. “De publieke en commerciële partijen gaan met elkaar in gesprek over alle raakvlakken die ze hebben. We kijken of we tot een media-akkoord kunnen komen. Tegen de heer Van der Molen zeg ik dat daar ook het gesprek over NLZIET en dergelijke bij hoort. We spreken over een breed pakket. Ik hoop ook dat het echt gaat lukken om tot een akkoord te komen, maar ik ben natuurlijk ook afhankelijk van al die andere partijen die daar aan tafel zitten. Dat is wel de intentie van iedereen die daar aangeschoven is.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*