Minister reageert op vragen over vergoedingen artiesten

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft onlangs aan Minister Slob vragen gesteld over artiesten, die onderbetaald krijgen voor hun mediaoptredens. Hij wil weten hoe het staat met de eerder aangenomen motie, die verzocht in overleg met de publieke omroep tot een afspraak te komen waarin artiesten ‘gewoon fatsoenlijk’ betaald worden voor hun diensten.

Minister Slob wil echter niet dat de politiek zich bemoeit met inhoudelijke zaken van de publieke omroep. Slob: ‘Vooropgesteld staat dat de publieke omroep zelf over een (fatsoenlijke) betaling van artiesten in programma’s gaat. Het is onwenselijk, vanwege zijn onafhankelijke positie, dat de overheid de publieke omroep hiertoe verplicht.’

Het verzoek is wel geagendeerd voor bestuurlijk overleg met de NPO. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de omroepen en met de popcoalitie. Deze gesprekken lopen momenteel nog. De Kamer zal voor het zomerreces op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van deze gesprekken.

Eerder schreef Henk Westbroek in zijn column in Performers Magazine – dat van iedere euro die de publieke omroep besteedt aan muziekprogramma’s, 5 cent naar de artiest gaat. Volgens Slob herkent de NPO zich niet in de uitspraak die Westbroek in genoemde column doet en volgens de NPO is de betreffende uitspraak ook niet eenvoudig te verifiëren. ‘Er zijn verschillende vormen waarin muziek in een programma gebruikt wordt en er zijn ook verschillende vormen waarin artiesten in programma’s worden gebruikt. De omstandigheden bepalen welke vergoeding voor welke situatie gepast is. Daardoor is een oordeel over de generieke uitspraak van de heer Westbroek volgens de NPO niet mogelijk’, aldus Slob.

Volgens Slob worden artiesten wel degelijk betaald voor hun optredens: ‘De heer Westbroek refereert in zijn column aan de subsidie die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van het steunpakket voor de creatieve en culturele sector aan de NPO heeft toegekend voor de uitvoering van het door de NPO opgestelde Actieplan Cultuur. Met deze middelen worden culturele producties gefinancierd, waarmee ook makers in de culturele sector worden ondersteund, dus niet alleen voor muziekprogramma’s op tv.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*