Minister Slob reageert Kamervragen Lisa Westerveld over nevenfuncties omroepmedewerkers

Onlangs meldde het Commissariaat voor de Media dat KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig geweest is bij het beoordelen van de nevenfuncties van Jaspers. GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld eiste opheldering en stelde Kamervragen. Minister Slob heeft deze vandaag schriftelijk beantwoord.

Slob: ‘Journalistieke onafhankelijkheid is een kernwaarde van de journalistiek en in het bijzonder van het publieke mediabestel. Het is van belang dat (de schijn van) commerciële beïnvloeding van publiek media-aanbod wordt voorkomen. In de Mediawet 2008 staat niet voor niets dat de publieke mediadienst onafhankelijk is van commerciële- en overheidsinvloeden. Een register van nevenfuncties kan bijdragen aan transparantie en het voorkomen van (mogelijke) belangenverstrengeling. Op grond van de Governancecode Publieke Omroep 2018 dienen nevenfuncties gemeld te worden en getoetst op mogelijke belangenverstrengeling. De verplichting tot openbaarmaking van nevenfuncties geldt alleen voor topfunctionarissen en belangrijke journalistieke functionarissen.’

Volgens Slob is op grond van de Governancecode het bijhouden van een register nevenfuncties verplicht voor de publieke media-instellingen (omroepen) en de NPO.  Commissie Integriteit Publieke Omroep (‘CIPO’) houdt toezicht op de naleving van deze Governancecode. De raad van bestuur van de NPO kan, als het toezicht op en de naleving van deze code door het bestuur en de raad van toezicht van media-instellingen tekort schiet, gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden zoals deze in de Mediawet worden omschreven. Het Commissariaat voor de Media is belast met het toezicht op de naleving van genoemde bepalingen in de Mediawet 2008. Het Commissariaat kan volgens de Minister handhavend optreden bij overtreding van deze bepalingen.

Ivonne Jaspers reageerde eerder al bij Pauw op de kwestie:

Lees de hier de gehele reactie van Minister Slob

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*