Minister Slob: ‘De keuze van een presentator ligt bij de omroep’

Naar aanleiding van het NRC-artikel ‘Televisie naar de smaak van de netmanager’, heeft Tweede Kamerlid Harry van der Molen Kamervragen gesteld over de gang van zaken rondom de macht van de NPO-zendermanager. Vandaag heeft Minister Slob deze schriftelijk beantwoord.

Minister Slob meldt: ‘De netmanager is – samen met de netredacties – verantwoordelijk voor het bewaken van de programmatische kaders, waaronder de vastgestelde netprofielen, de afgesproken bereiksdoelstellingen en het toetsingskader voor amusement. Programmavoorstellen moeten daarin passen. De netmanager moet zich daarover een oordeel vormen om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet plaatsen van programma’s. Ik kan mij voorstellen dat een presentator vrij bepalend is voor een programma en dat daar in de gesprekken tussen netmanagers en de omroepen over wordt gesproken. De keuze van een presentator ligt echter bij de omroep. Die keuze kan van invloed zijn op de uiteindelijke beslissing om een programmavoorstel al dan niet te honoreren.’

Van der Molen is ook kritisch op Frans Klein, die binnen de NPO twee functies combineerd (directeur televisie’ en ‘netmanager NPO1). Ook Minister Slob is daar kritisch over. ‘Vanuit een oogpunt van checks and balances vind ik dit geen goede combinatie. Als deze combinatie er toe leidt dat er teveel programmeermacht bij één persoon komt te liggen waardoor er onvoldoende checks and balances zijn, dan ga ik er van uit dat de NPO maatregelen neemt om dat te herstellen.’, aldus Slob.

Lees hier de gehele schriftelijke beantwoorden van Minister Slob.

1 Comment

  1. Het klinkt een beetje als de filosofie achter de vrije markt economie. Ze moeten het zelf maar reguleren. Ze zijn natuurlijk allergisch voor overheidsbemoeienis en cultuurpolitiek. Vorm (organisatiestructuur) en functie (procedures) behoren wel gescheiden te blijven van inhoud. Belangenconflicten en nepotisme liggen echter te loeren als snoeken in het riet.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*