Meer dan 45 lokale omroeporganisaties ontvangen extra ondersteuning voor professionalisering en samenwerking

Goed nieuws voor in totaal 46 lokale publieke omroeporganisaties: zij kunnen vanaf januari 2023 met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) stappen zetten op het gebied van professionalisering en samenwerking in de streek. De subsidie maakt onderdeel uit van een breder en meerjarig investeringsprogramma van het kabinet voor de lokale publieke omroepsector. De subsidieregeling, die in nauw overleg met de NLPO is opgesteld, ondersteunt lokale omroepen om zich voor te bereiden op de stelselwijziging die is voorzien in januari 2025.


De omroepen die voor 2023 subsidie ontvangen gaan onder begeleiding van een mentor aan de slag met het verstevigen van hun organisatie. De mentor helpt bij organisatieontwikkeling om zo te bouwen aan een stevige basis voor professionele lokale journalistiek. Hiernaast worden komend jaar door SvdJ en de NLPO diverse evenementen georganiseerd waar de omroepen elkaar kunnen ontmoeten, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.

Nieuwe ronde naar verwachting in 2023

De belangstelling voor de subsidieregeling was groot dit eerste jaar. Er hebben in totaal 135 omroeporganisaties binnen 86 aanvragen een beroep gedaan op de subsidieregeling. 

De NLPO verwacht dat in 2023 een nieuwe ronde aan nog meer lokale omroepen de kans biedt om toe te werken naar de vereisten die naar verwachting per 2025 zullen gelden. Als een omroep in 2022 geen subsidie ontvangt vanuit de regeling van het Stimuleringsfonds, dan kan gebruik gemaakt worden van onderdelen uit het NLPO-ondersteuningsprogramma om bij een eventuele nieuwe aanvraagronde in 2023 de kansen te vergroten. Denk hierbij aan extra opleiding en coaching en ondersteuning vanuit zogenoemde kwartiermakers van de NLPO. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk lokale omroepen die bereid zijn om door middel van samenwerking te werken aan professionalisering in aanloop naar 2025 aan bod komen.

Kwartiermakers

In totaal drie kwartiermakers gaan vanaf januari 2023 voor de lokale omroepsector aan de slag. Ze bieden ondersteuning bij het realiseren van samenwerking in de streek, vraagstukken op het gebied van inhoudelijke en bestuurlijke professionalisering en governance. Lokale omroepen waarvan de subsidieaanvraag in 2022 afgewezen is, krijgen het komende jaar de gelegenheid om gebruik te maken van zo’n kwartiermaker. Daarnaast kunnen ook omroepen die geen aanvraag hebben gedaan voor de subsidieregeling zich met een hulpvraag bij de NLPO melden. Indien mogelijk worden ook zij van een kwartiermaker voorzien. Meer informatie over de kwartiermakers volgt binnenkort op de website www.delokaleomroepvernieuwt.nl.

Omroepgerichte opleidingen

Naast training voor individuele medewerkers biedt de NLPO in 2023 ook een uitgebreid opleidings- en coachingsaanbod aan voor individuele en samenwerkende (streek)omroepen. Met het extra aanbod richt de NLPO zich vooral op de omroepen die nog niet kunnen deelnemen aan de subsidieregeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen, maar zich wel willen voorbereiden op de stelselwijziging die is voorzien in 2025. In 2023 is ruimte voor in totaal 80 individuele en samenwerkende (streek)omroepen met een opleidingsbehoefte. Deelname is kosteloos.

Een overzicht van de modules waaruit kan worden gekozen, meer informatie én de voorwaarden zijn te vinden op: www.delokaleomroepvernieuwt.nl. Hier kunnen omroepen zich ook direct aanmelden.

Online informatiebijeenkomsten

Voor de omroepen van wie de aanvraag is afgewezen, organiseert de NLPO op 20 en 21 december van 17.00 – 18.00 uur een online informatiebijeenkomst. Hierbij zal ook het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek aanwezig zijn. Aanmelden kan op: www.delokaleomroepvernieuwt.nl.

Over de regeling

In totaal was er bij de aanvraagronde in 2022 ruimte voor 22 (samenwerkings) intiatieven binnen de Subsidieregeling professionalisering lokale publieke omroepen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daarbij werd door het SvdJ ook gekeken naar de samenwerking in elk van de 80 streken die de NLPO en de VNG in hebben vastgesteld. De 22 initiatieven ontvangen een vaste bijdrage van 250.000 euro om te professionaliseren. 

Het overzicht van de toegekende subsidieaanvragen in het bericht van het Stimuleringsfonds (onderaan). 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*