Mediasector zichtbaarder in Hilversum

De Dutch Media Week helpt om de mediasector in Hilversum meer zichtbaar te maken, maar de verbinding maken tussen het centrum van de Mediastad en het Media Park blijft lastig. Wethouder Karin Walters werkt intussen samen met de sector verder aan de ontwikkeling van het Media Park, onderwijs, huisvesting en innovatie.

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B en W in Hilversum en in de gemeentelijke begroting voor 2023 komt het woord ‘media’ nauwelijks voor. Maar dat betekent volgens Walters niet dat Hilversum de mediasector nu minder belangrijk zou vinden. ‘Een kwart van onze inwoners werkt in de mediawereld en veel bedrijven, denk aan winkels en horeca, zijn er mede van afhankelijk. De mediabedrijven zijn dus van groot belang voor Hilversum.’

Onderwijs

Zelf ziet ze haar rol als wethouder vooral als ‘ondersteunend’ en faciliterend. ‘De ontwikkeling, impulsen en groei moeten uit de sector zelf komen. Als wethouder voel ik me daar wel bij betrokken. We kunnen bijvoorbeeld vergunningen verlenen en zijn betrokken bij eventuele wijzigingen van bestemmingsplannen, maar ik signaleer ook kansen. Als er bijvoorbeeld projectontwikkelaars zijn met voorstellen, kijk ik of daar voor mediabedrijven ook kansen ontstaan. Daarnaast willen we meer hoger onderwijs naar Hilversum halen dat aan media gerelateerd is. We hebben hier al het mbo-college en de Hogeschool van Amsterdam heeft een eigen locatie op het Media Park. Maar we zijn in gesprek met onder meer Hogeschool Utrecht en InHolland over verdere mogelijkheden. We willen dat bijvoorbeeld mbo-studenten meer kansen krijgen om door te stromen in het hbo-onderwijs.’

Innovatie

Innovatie speelt daarin een belangrijke rol, zegt Walters. ‘We hebben hier nu een ‘metaverse’-werkplaats. Een metaverse is een virtuele wereld, waarin je van alles kunt doen met behulp van de nieuwste technologie. Bij die werkplaats zijn onder meer zes grafische vakscholen aangesloten. Het is belangrijk om dat samen te doen, die organisaties kunnen ieder voor zich niet goed investeren in de benodigde kennis en apparatuur. Door krachten te bundelen kan dat wel van de grond komen.’ Dat bleek eerder lastig te zijn als het ging om een samenwerking tussen mediabedrijven rond Artificial Intelligence. Walters: ‘Tijdens Dutch Media Week hebben enkele grote mediabedrijven, waaronder NPO, RTL, Talpa, NEP en EMG, nu samen een innovatieagenda opgesteld. Ze gaan samen optrekken rond innovatieprojecten.’ De innovatieagenda kent drie pijlers: decentrale data, nieuws en informatie en content en productie. Binnen die laatste pijlers speelt nieuwe technologie, zoals Artificial Intelligence nadrukkelijk een rol.

Ontwikkeling Media Park

Hoewel de mediasector door heel Hilversum verspreid is, is het Media Park het belangrijkste focuspunt. Walters is optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van het bedrijvenpark. ‘We streven naar de ontwikkeling van het park als Media Campus, een combinatie dus van bedrijven en onderwijs. Het Media Park zit goed vol met bedrijven nu en veel huurders hebben voor jaren bijgetekend, dus er is stabiliteit. We kijken naar ruimte voor de toekomst, waarbij we dus ook meer onderwijs naar het park willen halen. Dat willen we combineren met passende huisvesting. Het Media Park wordt geen woonwijk, maar je kunt wel denken aan passende woonmogelijkheden voor bijvoorbeeld studenten of professionals die kort in Hilversum blijven. We maken nu een gebiedsagenda, onder andere voor het Media Park en daarvoor is ook ruimte in de begroting.’ Maar niet alleen het Media Park zelf wordt verder ontwikkeld, ook de bereikbaarheid wordt opnieuw aangepakt. Zo overweegt het college van B en W onder meer aanpassingen aan de Johannes Geradtsweg om de doorstroming tussen het Media Park en de A1 te verbeteren, waaronder een fiets- en voetgangersbrug naast het bestaande viaduct over het spoor.

Verbinding

De Dutch Media Week speelt zich behalve op het Media Park ook in het centrum van Hilversum af. Wethouder Walters is blij dat hierdoor de rol van Hilversum als Mediastad zichtbaar vorm krijgt. Tegelijkertijd beseft ze dat de connectie tussen Media Park en centrum lastig blijft. ‘Er is toch een grote groep mensen hier die nooit op het Media Park komt. De discussie hierover loopt al jaren en is nog niet uitgewoed. Ik verwacht dat de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink de zichtbaarheid van de media in Hilversum zal vergroten.’ De Media Mile (een route tussen het centrale NS-station en het Media Park gemarkeerd met enkele informatieve zuiltjes) bleek geen succes en is verdwenen. Walters weet op dit moment geen goede oplossing voor het vraagstuk. ‘Uit het verleden heb ik in elk geval geleerd dat we goed moeten nadenken voordat we iets doen. Goede ideeën zijn altijd welkom!’

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. De beste Spreekbuis-interviews van 2022 - Spreekbuis.nl
  2. 'Mediawethouder' Karin Walters stapt of naar Rusland-rel - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*