Mediapark viert start mediajaar

Op het Me­dia­park was het gis­te­ren tijd voor een klein feest. Me­de­wer­kers van Hil­ver­sum­se me­dia­be­drij­ven maak­ten van de ge­le­gen­heid ge­bruik om de start van een nieuw me­dia­jaar te vie­ren met een hap­je en een drank­je.

Het is in­mid­dels een be­kend mo­ment waar­op men­sen die op het Me­dia­park wer­ken el­kaar een ‘ge­luk­kig nieuw­jaar’ wen­sen. Gerard Ek­dom zorg­de voor mu­ziek bij het Joop van den En­de­plein. Kort voor de bor­rel kreeg Job Scholt­ze een Me­dia Dia­mant. Hij kreeg de jaar­lijk­se vak­prijs voor de ma­nier waar­op hij zich heeft toe­ge­legd op de ge­sta­bi­li­seer­de ca­me­ra.

Ook op an­de­re plek­ken is de Hil­ver­sum­se me­dia­week be­gon­nen. Tij­dens de Dut­ch Me­dia Week in Hil­ver­sum wor­den ver­der veel ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd die aan­slui­ten bij nieu­we me­dia. Ko­mend week­end le­ren lief­heb­bers vlie­gen met dro­nes die kun­nen fil­men. Gis­te­ren wer­den er cur­sus­sen fil­men met je mo­bie­le te­le­foon ge­ge­ven in Mu­se­um Hil­ver­sum. Ook ko­men­de da­gen staat al­les in dat mu­se­um nog in het te­ken van fil­men met je mo­bie­le te­le­foon.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*