Mediapark en Noord worden MediaCentrum

De mediastad  gaat vol voor de bouw van een nieuwe woon/werkwijk op het Mediapark, in Hilversum-Noord en op het spoor- en stationsgebied ertussenin. Dik drieduizend woningen moeten erbij, te bouwen tussen 2030 en 2035. 

Hilversum hoopt bij de verwezenlijking van ’MediaCentrum Hilversum’ op steun van de MRA, de Metropoolregio Amsterdam. De gemeente heeft de plannen samen met de Regio Gooi en Vechtstreek gesmeed en bij de MRA ingediend.  Via de MRA zou extra geld, extra mankracht en extra kennis beschikbaar kunnen komen voor de verwezenlijking.

Hilversum spreekt in de bij MRA ingediende voorstellen de ambitie uit om de komende twintig jaar – tot 2040 dus – tienduizend woningen bij te bouwen, de werkgelegenheid een impuls te geven met evenzoveel banen en ook de mobiliteit flink te verbeteren. Tot 2025 draait het om de uitvoering van bestaande – relatief kleinschalige – plannen binnen de Spoorzone, daarna gaat de focus vol op Noord en het Mediapark. Dit alles onder de noemer MediaCentrum Hilversum. ’Kernopgave: naar een kosmopolitisch hoogstedelijk media-milieu voor de regio’, zo meldt de gemeente ambitieus in het voorstel richting MRA.

De gemeente denkt 3000 tot 3500 woningen bij te kunnen bouwen in Mediapark, Noord en het tussenliggende stationsgebied, maar hoe, wat en waar is nog lang niet duidelijk. In de woorden van de gemeente zelf: ’Fors inzetten op het integraal (her)ontwikkelen van het Mediapark, de wijk Hilversum-Noord en de spoor- en stationsomgeving daartussen’. Hilversum mikt daarbij op in de media of aanverwante sectoren werkzame jongeren en gezinnen, en op huisvesting van studenten, stagiairs en buitenlandse kenniswerkers.

Het bouwen gebeurt natuurinclusief, zo wordt alvast beloofd, want Mediapark en Noord liggen tenslotte aan de rand van de natuur. Een mix van wonen en werken op het Mediapark is eerder voorbijgekomen, maar nooit op deze schaal. Overleg met Pinnacle, sinds begin dit jaar eigenaar van het Mediapark, is er nog niet geweest.

De gemeente ziet het Mediapark en Hilversum-Noord als het kloppend economisch hart van de stad ‘Een moderne wijk om te wonen en te werken met een al even mooi en nieuw stationsgebied ertussenin. MediaCentrum Hilversum. Kosmopolitsch. Hoogwaardig. Natuurinclusief.’

Hilversum heeft ambitieuze plannen op tafel gelegd bij de Metropoolregio Amsterdam. Doelstelling voor 2040: tienduizend woningen erbij, en net zo veel banen. Hilversum hoopt met de plannen te worden benoemd tot ’sleutelgebied’. Het stempel ’sleutelgebied’ levert extra geld, mankracht, kennis en lobbykracht op. 

Woonruimte is op dit moment schaars, dus woningbouw noodzakelijk. Mogelijke inbreidingslocaties in bijvoorbeeld Spoorzone zijn bekend, maar leveren niet de duizenden woningen op die wel nodig zijn. Na 2025 wil Hilversum de focus daarom leggen op het omvormen van het Mediapark, Hilversum-Noord en het spoorgebied ertussen tot één grote woon/werkwijk.

De huizen in Mediapark/Noord zouden tussen 2030 en 2035 gebouwd moeten worden. Deze woningbouw gebeurt, zo zien burgemeester en wethouders het in elk geval voor zich, in combinatie met stedelijke vernieuwing in Noord. De gemeente spreekt in het voorstel aan de MRA van ’een hoogstedelijk milieu dat appelleert aan het internationale karakter van de media, uniek in de Metropoolregio Amsterdam’. ’Goede vermenging van woon- en werkfuncties’ en ’binden en aantrekken van doelgroepen’ zijn nodig om ’de doorontwikkeling van de mediasector in de Metropoolregio van brandstof te voorzien’, aldus de gemeente. ’Het gaat daarbij om een woon- en werkomgeving voor zowel permanente doelgroepen (denk hierbij aan young professionals en gezinnen met een relatie met de mediasector en aanpalende werkgelegenheid) als tijdelijke doelgroepen (waaronder nationale en internationale kenniswerkers, stagiairs en studenten)’.

Naast woningbouw heeft het creëren van banen prioriteit in Hilversum. De werkgelegenheid in de regio Gooi en Vechtstreek loopt terug en blijft dat doen. De prognose voor de regio is: tot 2040 een verlies van 25.000 banen. Hilversum denkt in totaal 10.000 banen te kunnen scheppen met de plannen. Aangezien Hilversum zich nog verder wil profileren als nationaal en zelfs internationaal mediacentrum ligt het voor de hand dat een groot deel van die banen in de media en aanverwante sectoren te vinden zijn.

3 Comments

  1. Een mediabedrijf kan zich tegenwoordig veel beter vestigen in Eindhoven (Silicon Valley van Europa). Aangezien media en techniek onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In de Brainport regio zitten enorm veel startups en innovatieve bedrijven waar je als media bedrijf van kunt profiteren. Kijk bijvoorbeeld naar Netflix. En de techniek die daar een heel belangrijke rol speelt. Software development, Augmented reality, Virtual Reality, artificiële intelligentie. Eindhoven ligt op die gebieden lichtjaren voor op de regio Amsterdam/Hilversum.

    • @Juul. Nee electronica in Eindhoven is al heel lang geleden. Techniek, innovatie en creativiteit zijn tegenwoordig de vaandels van Eindhoven. Het gaat niet alleen meer om het maken van een leuk programma. Daar red je het niet meer mee als televisie of radio bedrijf. Je zult moeten innoveren. En nieuwe mogelijkheden, en technieken moeten inpassen. Zoals bijvoorbeeld artificiele intelligentie, augmented en virtuele reality. Men wil het mediapark gaan herinrichten zodat ook dit soort bedrijven zich er gaan vestigen. Als voorbeeld noemt men Eindhoven.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*