Mediamagazine Aether verdwijnt na 33 jaar

Aether Magazine heeft haar laatste nummer uitgebracht. Na de fusie met VGOmedia Magazine zal er een blad komen met een nieuwe naam en een versterkte redactie.

Eindredacteur Bas Nieuwenhuijsen meldt: Voor Aether breekt ook een nieuw tijdperk aan en dat was de hoogste tijd. Wij mogen ons verheugen op zeer trouwe lezers, maar die vergrijzen onvermijdelijk en we zijn er niet voldoende in geslaagd nieuwe, jongere abonnees aan ons te binden. Als er niets zou veranderen, zou ons lezersbestand steeds verder krimpen, waardoor het blad ten dode opgeschreven zou zijn. Daarom heeft het bestuur van de uitgever van Aether, de Stichting Omroephistorie, zoals eerder hier bericht, samenwerking gezocht met de Vereniging van gepensioneerde medewerkers van de omroep en andere media, VGOmedia. Deze vereniging brengt ook al vele jaren een kwartaalblad uit, van hoge kwaliteit, waarin naast eigen verenigingsnieuws het mediaverleden centraal staat. In beginsel is nu besloten gezamenlijk een tijdschrift te gaan uitgeven, dat een bredere kring lezers bereikt. Mogelijk zal dat een andere naam krijgen dan Aether, maar ook al verandert de vlag misschien, de lading zal gelijk blijven. Het nieuwe tijdschrift zal ook over de mediageschiedenis gaan en, net als Aether nu, vier keer per jaar verschijnen en het aantal pagina’s zal in geen geval dalen. Want de verhalen die u gewend bent in Aether aan te treffen, herinneringen van en aan makers, verdienen de ruimte.

Historie
Kees Cabout, voormalig hoofd van NOS Radio, werd de eerste manager van het Omroepmuseum in Hilversum na zijn pensionering in 1985. Een van zijn eerste initiatieven was het uitbrengen van een kwartaaltijdschrift over omroepgeschiedenis, genaamd “Aether”, waarvan het eerste nummer in oktober 1986 verscheen. 33 jaar later is het laatste nummer 133 van Aether uitgebracht, met een speciale index die alle artikelen sinds 1986 opsomt. Het Nederlands Omroepmuseum, dat later deel werd van Beeld en Geluid, had al een geschiedenis voordat Cabout arriveerde. Aether heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld, met een groei in pagina’s en een professionelere uitstraling. Het blad bestrijkt een breed scala aan omroepgeschiedenis, van radio tot televisie, en blijft een belangrijke bron voor omroepgeschiedenis.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*