‘Me­dia­park zit prak­tisch vol’

In 2014 schreef Spreekbuis over de leegstand van veel omroepgebouwen en de vlucht van mediabedrijven naar Amsterdam. Veel omroepgebouwen in de mediastad hebben echter weer een nieuwe bestemming gevonden. Uit onderzoek door Cush­man & Wake­field naar de leegstand van kantoorpanden in Nederland komt nu naar voren dat Hilversum fors profiteert van de toenemende vraag naar kantoorruime.

Hil­ver­sum staat op plek ne­gen van de lan­de­lij­ke lijst van meest ge­wil­de lo­ca­ties in 2017. Maar liefst 17.000 vier­kan­te me­ter kan­toor­ruim­te werd er in 2017 op­ge­vuld door be­drij­ven, ter­wijl deze vier­kan­te me­ters eer­der niet wer­den ge­bruikt. Vol­gens Mees Bes­se­laar van Cush­man & Wake­field is de aan­trek­kings­kracht van Am­ster­dam een van de oor­za­ken. “Dit heeft te ma­ken met het over­loop­ef­fect van Am­ster­dam, waar het op de bes­te plek­ken las­tig is om gro­te­re aan­een­ge­slo­ten me­tra­ges te vin­den. Al­ter­na­tie­ven in om­lig­gen­de ge­meen­ten wor­den dan in­te­res­sant.’’ De leeg­stand van be­drijfs­ruim­te in Hil­ver­sum is in­mid­dels te­rug­ge­lo­pen tot 13 pro­cent. In 2014 was dat nog 19 pro­cent.

Vol­gens wet­hou­der Wi­mar Jae­ger (eco­no­mie) zit­ten het Me­dia­park en het Aren­a­park prak­tisch vol: “Dat heeft al­les te ma­ken met aqui­si­tie van­uit de ge­meen­te en on­der­ne­mers. Niet al­leen de lig­ging bij Am­ster­dam speelt een rol.’’

Bron: Gooi en Eemlander

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*