MBO College vult leegstaande Media Academie

MBO College Hilversum trekt deze week in villa Heideheuvel Villa Heideheuvel op het Mediapark.
MBO Col­le­ge Hil­ver­sum is gis­te­ren be­gon­nen met het ge­ven van les­sen in Vil­la Hei­de­heu­vel, aan de rand van het Me­dia­park. De Hil­ver­sum­se op­lei­ding neemt de vrij­ge­ko­men plek in van de Me­dia Aca­de­mie, die per 1 ja­nu­a­ri is ge­stopt. De school krijgt in de vil­la de be­schik­king over acht­hon­derd vier­kan­te me­ter en gaat daar me­dia- en ict-op­lei­din­gen ver­zor­gen. Dat sluit vol­gens het MBO Col­le­ge goed aan bij de be­hoef­te van be­drij­ven op het Me­dia­park. ,,Die zijn op zoek naar goed op­ge­lei­de me­di­a­ma­kers die ver­stand heb­ben van de broad­cast­in­du­strie in com­bi­na­tie met de nieuw­ste it-ont­wik­ke­lin­gen.’’

Er wordt al sa­men­ge­werkt met me­dia­be­drij­ven. Deze maand star­ten NEP en het MBO Col­le­ge Hil­ver­sum sa­men de op­lei­ding Me­di­a­tech­no­lo­gie. ,,Me­dia zijn rap ge­di­gi­ta­li­seerd en er is een gro­te vraag naar af­ge­stu­deer­de spe­ci­a­lis­ten.’’

Met Uni­ted is leer­be­drijf Uni­ted Col­le­ge op­ge­zet. Hier wor­den vi­deo-items ge­maakt voor be­drij­ven en in­stel­lin­gen. De op­lei­ding Me­dia van het col­le­ge had al de be­schik­king over Stu­dio 6. De Hil­ver­sum­se op­lei­ding spreekt van ‘le­vens­echt le­ren op het Me­dia­park, het groot­ste les­lo­kaal van Ne­der­land’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*