Leden akkoord met nieuwe cao Publieke Omroep Amsterdam

De NVJ legde het cao-onderhandelingsresultaat voor aan de leden die werkzaam zijn bij de Publieke Omroep Amsterdam. De respondenten reageerden positief op de uitkomst.  

Onder meer nieuwszender AT5 en omroep SALTO zijn onderdeel van de Publieke Omroep Amsterdam (POA). De raadpleging van NVJ-leden werkzaam bij POA leverde een positief antwoord op: leden gingen akkoord met het onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat de cao POA voor 2022-2023 een feit is.

“Met deze cao komen we qua loonsverhoging en eindejaarsuitkering uit op het niveau van de cao voor de Publieke Omroep. Daarmee zijn we een stuk dichter bij gehele harmonisatie van beide cao’s,” zegt Wais Shirbaz, secretaris omroepzaken van de NVJ.

De hoofdlijnen van de cao

 • Een looptijd van twee jaar: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent: Per 1 januari 2022: plus 3 procent.
  Per 1 januari 2023: plus 2 procent.
 • Eenmalige uitkering van 1 procent van het salaris in juli 2022, maal 12, vermeerdert met vakantietoeslag en decemberuitkering.
 • Eindejaarsuitkering De eindejaarsuitkering groeit in de looptijd van deze cao-afspraak van 4,5 naar 6 procent en sluit daarmee aan bij de cao voor Omroeppersoneel. Deze gefaseerde groei betekent een eindejaarsuitkering van 5 procent per eind december 2022 en een eindejaarsuitkering van 6 procent per eind december 2023.
 • Contracteren voor bepaalde en onbepaalde tijd  
  Gegeven de kaders waarbinnen de publieke omroepen hun media-opdracht moeten vervullen, is het de intentie van werkgevers om meer werkzekerheid voor werknemers te bieden. In dat kader zijn partijen overeengekomen de procentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd als volgt vast te stellen: minimaal 70 procent onbepaalde tijd, waarmee het percentage voor bepaalde tijd wordt teruggebracht naar maximaal 30 procent. Overeengekomen is dat POA deze verdeling uiterlijk op 1 januari 2024 binnen de organisatie heeft gerealiseerd.
 • PersVeilig
  Partijen bij deze cao POA zijn overeengekomen dat POA een bedrag ter hoogte van € 2.000 per jaar aan dit project bijdraagt.
 • Aanvullend geboorteverlof
  De UWV-uitkering van medewerkers die aanvullend geboorteverlof opnemen, wordt door de werkgevers met ingang van 1 januari 2022 aangevuld tot 100 procent van het salaris.
 • Fair Practice Code
  Afgesproken is dat POA de overeengekomen Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep toepast, waarbij POA de uitgangspunten uit de cao POA hanteert wat betreft de minimumtarieven. Na de evaluatie van de Fair Practice Code met de partijen betrokken bij de cao voor het Omroeppersoneel vindt ook een evaluatie plaats met POA.
 • Gedurende looptijd cao te bespreken onderwerpen:
  Arbeidsduur en werkdruk. De cao POA kent een arbeidsduur van 40 uur in plaats van 36 uur, binnen deze afspraak zal POA onderzoeken in hoeverre aanpassing daarvan in de toekomst wenselijk en mogelijk is. In de overweging speelt informatie als het aantal fulltime contracten, de inzet van vakantiedagen, het nakomen van arbeidsduurafspraken en de uitkomst van het werkbelevingsonderzoek in september/oktober 2022 een grote rol.

Downloads 
Onderhandelingsresultaat CAO POA 2022-2023.pdf

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*