KRO-NCRV: een maatschappelijk mediabedrijf dat impact wil hebben

Een maatschappelijk mediabedrijf met een herkenbare eigen identiteit voor een breed publiek, met impact op de maatschappij. Dat heeft directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV voor ogen met zijn omroep. “Wij moeten brandstof voor de samenleving zijn.”

Kuipers onderstreept graag de belangrijkste punten in zijn betoog: KRO-NCRV is een fusieomroep die een breed publiek wil bedienen en die voor de maatschappij van toegevoegde waarde moet zijn, want per slot van rekening gaat er heel wat belastinggeld naar de publieke omroep. “In het publieke bestel zitten nu zes omroepverenigingen en twee taakomroepen. Drie verenigingen zijn fusieomroepen, de andere drie hebben een smaller profiel en richten zich op specifieke doelgroepen. KRO-NCRV doet dat niet, wij kijken naar de hele samenleving.”

Hij beseft heel goed dat zo’n brede oriëntatie een probleem met zich kan meebrengen voor de profilering van zijn omroep. “Wij hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld in de richting van een productiebedrijf. Dat is deels gebeurd om werkgelegenheid binnen de organisatie te behouden, deels omdat de NPO dit stimuleerde. Daardoor is ons profiel wat op de achtergrond geraakt. Professionele programmamakers maakten mooie programma’s, die voldeden aan de randvoorwaarden die de NPO hanteert voor plaatsing op de zenders en netten. Maar is dat de toekomst, of maak je een andere afweging?”

Thema’s
Kuipers koos voor een herbezinning op de bronnen van KRO-NCRV. “Het is essentieel dat mensen zich in ons herkennen. Ledental wordt minder belangrijk. Maar wij zijn en blijven geworteld in de samenleving. Wij zijn niet zomaar een productiehuis, KRO-NCRV moet een toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij, we moeten brandstof voor de samenleving zijn. We moeten dus een maatschappelijk mediabedrijf zijn. Met een heldere identiteit, want het publiek moet ons daarin kunnen herkennen. Die identiteit was er vroeger wel bij zowel KRO als NCRV. We gaan niet terug naar de kerken, maar wel naar de achterliggende waarden en inspiratie. Geloof, hoop en liefde. Zingeving. Veel mensen zijn bezig met vragen zoals waar ze bij horen, welke keuzes ze moeten maken.”

“We richten ons daarbij op drie thema’s. Zingeving dus, maar dan niet alleen meer vastgekoppeld aan kerk en geloof. Een tweede thema is de samenleving. Wij richten ons niet op één bepaalde groep, maar willen breed kijken. Inclusiviteit is zeer belangrijk voor ons, we doen niet aan ‘wij tegen zij’, we sluiten niemand buiten. Het derde thema is onze verantwoordelijkheid tegenover de toekomst: we moeten de aarde goed doorgeven aan onze kinderen.”

Criteria
Maatschappelijke impact is een belangrijk doel voor KRO-NCRV. Maar wat is dat en hoe meet je dat? Kuipers: “We willen mensen aanzetten om iets te doen, iets te leren. Onze programma’s moeten mensen inspireren. Dat is het doel, de programma’s zijn het middel om dat te bereiken, die zijn geen doel op zichzelf. We onderzoeken waaraan behoefte bestaat en zorgen ervoor dat onze programma’s daarop aansluiten. We zijn er nog niet precies uit hoe je de impact van programma’s goed kunt meten, zichtbaar kunt maken. Kijkcijfers zeggen wel iets over het bereik, maar niet per se over de impact van een programma. Je weet dan hoeveel mensen het programma hebben gezien, maar doen ze er ook iets mee? Is het aantal Kamervragen dat naar aanleiding van onze uitzendingen wordt gesteld, dan een maatstaf? Ook daar valt wel wat op af te dingen. We zijn nu bezig criteria te ontwikkelen, waarop we afgerekend willen worden. Dit doen we niet alleen, de Universiteit Utrecht doet op ons verzoek onderzoek om die criteria goed onderbouwd op te stellen.”

Een goed voorbeeld van maatschappelijke impact is de Minister van Gehandicaptenzaken, vindt Kuipers. “Wij hebben dat ministerschap opgericht en wij bekostigen het omdat het past bij onze missie. Rick Brink doet het fantastisch. Veel maatschappelijke organisaties vragen hem om iets voor hen te doen, hij wordt gebeld door Den Haag met de vraag wat hij van bepaalde vraagstukken vindt. Zijn werk is essentieel. Hij heeft maar in één programma centraal gestaan, toen hij werd verkozen. Maar hij komt in allerlei uitzendingen van ons aan bod. Jan Slagter, de oprichter van Omroep MAX die zich speciaal op ouderen richt, vindt dat we ons niet voldoende profileren. Ik heb veel waardering voor hem, maar zijn kritiek is te gemakkelijk. We zouden eenvoudig een aparte doelgroep-omroep voor mensen met een beperking kunnen oprichten en ik weet zeker dat we zo 50.000 leden daarvoor kunnen werven. Maar dat doen we niet, we vinden juist dat mensen met een beperking gewoon bij de samenleving horen. Wij richten ons op wat ons als Nederlanders verbindt!”

Heeft een en ander gevolgen voor de organisatie? “Onze medewerkers zijn er heel enthousiast over. Maatschappelijke betrokkenheid is heel belangrijk voor ze, ze willen betekenisvol werk doen, zeker ook onze jonge medewerkers. Ik weet niet of dit ook gevolgen zal hebben voor de inrichting van het bedrijf. We zijn nu georganiseerd op platform. In de toekomst zou je dat kunnen veranderen en de organisatie inrichten op thema’s bijvoorbeeld. Maar daar zijn we nu niet mee bezig.”

Politiek
Kuipers heeft ook een boodschap aan de politiek: toon nou eens visie en vooral leiderschap als het om de publieke omroep gaat. “Steeds meer Nederlandse mediabedrijven komen in buitenlandse handen, grote Amerikaanse concerns komen hierheen. Hoe houden we de publieke omroep in dat geweld overeind? Hoe behouden we onze democratische waarden, onze taal en cultuur? Daar gaat Netflix niet bij helpen. Onze kinderen kijken graag naar Netflix, maar ze willen ook de Nederlandse samenleving terugzien. Breek dat niet af, ondersteun het! Minister Slob zegt dat hij een toekomstbestendig publiek bestel wil. Dat zijn mooie woorden, maar in de uitvoering gaat het steeds weer alleen over bezuinigingen. Ik mis een visie, ik mis leiderschap. Nederland herkent de waarde van de publieke omroep, dat moeten we versterken.”

1 Trackback / Pingback

  1. De beste Spreekbuis-interviews - Spreekbuis.nl

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*