Kamerfracties reageren op Kabinetsplannen publieke omroepbestel

Diverse mediawoordvoerders van tweede kamerfracties hebben via Twitter gereageerd op het visiedocument van Minister Slob.

Harry van der Molen (CDA): ‘Het CDA hecht veel waarde aan een sterke en veelzijdige publieke omroep voor álle Nederlanders. We zijn blij met meer programma’s uit alle regio’s. En dat omroepen meer ruimte krijgen hun eigen geluid te laten horen. Er ligt met dit pakket een stevig fundament voor de toekomst.’

Gert Jan Segers (ChristenUnie): ‘In de plannen van Arie Slob wordt de NPO nog meer een publíeke omroep. Minder afhankelijk van commercie, een sterkere positie van geprofileerde ledenomroepen en meer ruimte voor de regio. Wat mij betreft een mooi resultaat.’

Lisa Westerveld (Groenlinks): ‘Eindelijk, de ‘visiebrief’ over de NPO is binnen. Hoewel… visie? Het levert mij vooral de vraag op ‘Wíl dit kabinet eigenlijk wel een toekomstbestendige Publieke Omroep?’ Ik zie vooral bezuinigingen en rare compromissen.’

Thierry Aartsen (VVD): ‘Door de NPO (deels) reclamevrij te maken wordt Hilversum minder afhankelijk én het scheelt heel wat ergernis bij de kijker. Omroepen hoeven minder leden te hebben, waardoor WNL, PowNed en HUMAN de kans krijgen om in het bestel te blijven. Daardoor blijft het aanbod divers. Zo blijft de publieke omroep er ook in de toekomst voor iedereen.’

Peter Kwint (SP): ‘We willen op termijn af van de problemen met teruglopende inkomsten van de publieke omroep’, aldus Arie Slob. Ik vind dat een raar argument als je bekend maakt tientallen miljoenen te bezuinigen op de publieke omroep. Ik ben wel blij dat Slob aankondigt de wet aan te gaan passen om de grootverdieners bij de publieke omroep  harder aan te pakken. De hele brief leest meer als een politiek compromis dan als een visie op een veranderend medialandschap. ChristenUnie krijgt behoud ledenomroepen, CDA minder reclame en regionaal, VVD een bezuiniging. D66 meer invloed voor productiehuizen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*