Jan Slagter: ‘Ze verklaarden mij voor gek’

In een Gooi en Eemlander-interview spreekt Slagter oa over de oprichting van Omroep Max en waarom deze omroep bestaansrecht heeft.

Jan Slag­ter richtte Omroepvereniging Max op, omdat hij vond dat er te wei­nig me­dia-aan­bod was voor 50-plus­sers. Slagter:’Ze ver­klaar­den mij voor gek, maar dat heeft me niet weer­hou­den. Ie­der­een in Ne­der­land, ze­ker ook de se­ni­or die mee­be­taalt aan de pu­blie­ke om­roep, heeft recht op pro­gram­ma’s waar­in hij of zij is geïn­te­res­seerd. We heb­ben in die be­gin­tijd kei­hard moe­ten wer­ken voor iets waar­van we nog niet wis­ten of het zou luk­ken. Nu zijn we hart­stik­ke trots op wat we heb­ben op­ge­bouwd.”

De omroepdirecteur maakt zich daarom zorgen ‘dat ze bij de NPO de boel ge­woon aan het af­bre­ken zijn’. Ook is hij van mening dat staatssecretaris San­der Dek­ker alle pu­blie­ke om­roe­pen pro­beert weg te wer­ken.

Jan Slagter geeft aan dat Omroep Max zich van andere omroepen on­der­scheidt, om­dat de ver­e­ni­ging zich richt op een spe­ci­fie­ke leef­tijds­groep en niet steunt op de tra­di­ti­o­ne­le ver­zui­ling.

Slagter: ‘Net als dat BNN er voor de jon­ge­ren is. Wij hou­den als om­roep re­ke­ning met een groep die al­leen maar gro­ter en gro­ter wordt. Ook de po­li­ti­ci moe­ten zich be­ter be­wust zijn van de groei­en­de groep se­ni­o­ren.’

Lees het hele interview in de Gooi en Eemlander (zaterdag editie)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*