Jaarverslag CvdM 2022 over het veranderende medialandschap

Het jaarverslag van het Commissariaat van de Media over 2022 staat online. Een rode draad in het verslag is het veranderende medialandschap. Hoe droeg het Commissariaat er het afgelopen jaar aan bij dat er ook in de toekomst een onafhankelijk, veilig, toegankelijk en veelzijdig media-aanbod is?

Toekomstbestendig bestel

Op verzoek van het Ministerie van OCW keek het CvdM het afgelopen jaar naar de toekomst van het landelijke publieke mediabestel. Hun inzichten over de veranderingen binnen het medialandschap, in de samenleving en in de technologie leidden tot een reflectie op het bestel: ‘Kijk samen verder!’ Hierin omschrijven we risico’s die het commissariaat ziet en bieden zij inzichten om te bouwen aan verbeteringen binnen/van het bestel.

Taakuitbreiding

Door de veranderingen in het medialandschap zijn de taken van het commissariaat uitgebreid. In 2022 kwam het toezicht op de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep erbij. Ook vallen bepaalde ‘video-uploaders’ op sociale media vanaf dit jaar onder hun toezicht. Zij concurreren met de traditionele audiovisuele media en brengen vergelijkbare risico’s met zich mee. Daarom zijn er ook voor hen nu regels om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke content, helderheid te bieden aan kijkers over wie de persoon achter de content is en duidelijk te zijn over wanneer de makers reclame maken.

De aankomende jaren verwacht het commissariaat dat hun takenpakket nog verder uit zal breiden. Daarom hebben zij het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onze bekostiging en de herziening van de toezichtskostenregeling.

Onderzoeken

In 2022 hebben we een aantal onderzoeken afgerond en nieuwe opgestart.

Ieder jaar doen wij onderzoek naar de veranderingen in het medialandschap en hoe het nieuws gevonden en gewaardeerd wordt. Onze resultaten publiceren wij in de Mediamonitor en in het Digital News Report.

Aanvullend op deze onderzoeken hebben we dit jaar voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de lokale nieuwsvoorziening. De resultaten van dat onderzoek presenteerden wij in ‘De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022’.

Lees het jaarverslag online

In het jaarverslag vertelt een aantal medewerkers van het Commissariaat over hun werkzaamheden het afgelopen jaar. Het jaarverslag 2022 leest u hier.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*