Haatvlogger wil weer andere rechter

De haat­vlog­ger en de zelf­be­noem­de opi­nie­lei­der op Fa­ce­book, Youn­nes O. (32) uit Hil­ver­sum, heeft voor de twee­de keer om een an­de­re po­li­tie­rech­ter ge­vraagd. Daar­mee is de zaak op­nieuw niet af­ge­daan. Ook in au­gus­tus vroeg O. om de rech­ter te wra­ken. Dat ver­zoek werd af­ge­we­zen.

O. staat te­recht we­gens op­rui­ing op Fa­ce­book en Twit­ter. In 2015 schreef hij: “Is het mis­schien een goed idee om toe­ris­ten uit Is­raël (kin­de­ren niet) van­af van­daag in Ne­der­land to­tall loss te slaan?’’ Ook wordt hem ver­we­ten te dis­cri­mi­ne­ren, haat te zaai­en en op te roe­pen tot ge­weld te­gen Is­raë­liërs en Jo­den. De Jood­se ge­meen­schap vor­dert een sym­bo­li­sche scha­de­ver­goe­ding van één euro. De of­fi­cier eis­te zes­tig uur werk­straf te­gen O..

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*