Gerard Timmer (BNNVARA): ‘Wij willen ook daar kunnen zijn waar ons publiek is’

BNNVARA-omroepdirecteur reageert via een VARAGids-interview op de plannen van NPO.

Gerard Timmer geeft in het interview aan dat de discussie tussen omroepen en NPO al lange tijd loop. De laatste tijd lijkt het er op dat de overkoepelende NPO steeds minder op één lijn zit met haar omroeporganisaties. Timmer: ‘De NPO lijkt sinds dat jaar veel meer afstand van de omroepen te hebben genomen. Het draait daarbij om de heel wezenlijke vraag: welke functie vind je dat de publieke omroep moet hebben, hoe geef je daar invulling aan en met wie?’ De omroepen hebben volgens hem het gevoel steeds minder een partner te zijn in een bestel dat op wederkerig partnership gebaseerd is.

Gerard Timmer geeft aan dat de publieke omroep er in de eerste plaats voor de kijker en luisteraar is.  Met de huidige NPO-netwerkorganisatie met een heldere rolverdeling is er volgens hem voldoende samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en de creatieve industrie. Een concern-organisatie zal volgens hem meer bureaucratisering brengen. Timmer geeft aan dat een coördinerende rol van de NPO noodzakelijk is, maar dat de inhoud van de programmering van omroepen als fundament van het bestel moeten blijven vormen. Op veel punten zijn de omroepen en de NPO het volgens hem met elkaar eens. Vooral de centraliseren van content is volgens hem een heikel punt.

Timmer: ‘Wij staan ook voor een sterk npo.nl, maar wij willen ook daar kunnen zijn waar ons publiek is. Op YouTube, Facebook, Instagram en via apps. Je moet je aanbod daar kunnen laten zien waar het publiek komt. Een ‘en-en’-strategie dus.’

Het overleg tussen de NPO en de omroepen gaat onverminderd door. Gerard Timmer gaat er van uit dat de NPO haar plannen in de toekomst enigszins zal wijzigen.

Het hele interview is te lezen in de VARA Gids of op Blendle. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*