Gerard Dielessen en Roelie Lubbers in Raad van Toezicht RTV Drenthe

De samenstelling van de Raad van Toezicht van RTV Drenthe is per 1 januari 2018 gewijzigd. Na het afronden van de sollicitatieprocedure is Gerard Dielessen uit Hijken de nieuwe voorzitter, en ook verantwoordelijk voor het taakveld media. Roelie Lubbers-Hilbrands uit Noord-Sleen is benoemd als lid en krijgt financiën in haar portefeuille.

Gerard Dielessen
Dielessen is sinds 2010 algemeen directeur van het Nederlands Olympisch
Comité/de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en heeft brede en jarenlange ervaring met de regionale – en landelijke publieke media. Zo was hij redacteur en hoofdredacteur bij diverse nieuws- en dagbladen en bij de landelijke publieke omroep. Na zijn betrokkenheid bij de herstructurering van Studio Sport in 2002 was hij van 2003-2010 algemeen directeur van de NOS.

Roelie Lubbers
Roelie Lubbers is werkzaam als accountant. Ze kent RTV Drenthe vanuit meerdere invalshoeken en wil haar ervaring en deskundigheid op het gebied van financiën,(interne) beheersing, bedrijfsvoering, governance en risicoanalyse in een publieke omgeving inzetten voor de Drentse samenleving, in het bijzonder voor RTV Drenthe.

Frits Brink (voorzitter) en Gerrit Volkers (vice-voorzitter) zijn eind 2017 statutair afgetreden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*