Gaffigan blijft bij Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest

Vas­te gast­di­ri­gent Ja­mes Gaf­fi­gan heeft zijn con­tract bij het Ra­dio Fil­har­mo­nisch Or­kest met vijf jaar ver­lengd.

Gaf­fi­gan ver­vult sinds 2011 deze func­tie en zal dus ook de ko­men­de ja­ren be­lang­rij­ke con­cer­ten di­ri­ge­ren in de NTR Za­ter­dagMa­ti­nee en het AvroTros Vrij­dag­con­cert. Vol­gens het or­kest voelt Gaf­fi­gan als fa­mi­lie. Hoe suc­ces­vol de sa­men­wer­king is, blijkt on­der an­de­re uit het feit dat de cd-op­na­me van Pro­kof­je­v’s eer­ste en vijf­de sym­fo­nie on­langs ge­no­mi­neerd is voor een Edi­son Klas­siek.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*