Frank Kramer overleden

De 73-jarige Amsterdammer werd afgelopen vrijdag op zijn eigen verjaardag onwel, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hierna kwam hij in een coma. Vandaag werd bekend dat hij is overleden. Kramer was al enige tijd ziek.

Zon­der twij­fel is Kra­mer één van de kleur­rijk­ste spe­lers die het Ne­der­lands be­taald voet­bal heeft ge­had. Na zijn voet­bal­car­riè­re wil­de Kra­mer graag te­le­vi­sie­pre­sen­ta­tor wor­den. Dat was de re­den dat hij tij­dens zijn Tel­star-pe­ri­o­de in­stem­de met de vraag of hij on­der­deel wil­de zijn van de ge­le­gen­heids­for­ma­tie Full Hou­se, ge­noemd naar de po­ker­term.

Het idee voor Full Hou­se was van Ron Brand­ste­der die des­tijds plug­ger was bij pla­ten­maat­schap­pij CBS. Brand­ste­der had het plaat­je ‘Stan­ding on the in­si­de’ van Neil Se­da­ka mee­ge­no­men uit Span­je en for­meer­de in 1976 Full Hou­se met het doel om ‘Stan­ding on the in­si­de’ tot hit te ma­ken.

Door zijn me­dia­op­tre­dens hield hij er wel de be­oog­de loop­baan als pre­sen­ta­tor aan over. In 2018 kwam hij nog in de media door zijn opmerkelijke afscheid bij Eurosport.

‘Stan­ding on the in­si­de’ werd een door­slaand suc­ces. In de Top 40 kwam het num­mer tot de twee­de plaats en in te­gen­han­ger de Ne­der­land­se Top 50 voer­de het lied de hit­lijst zelfs aan. Daar­mee is Frank Kra­mer de eni­ge Ne­der­land­se voet­bal­ler die tij­dens zijn ac­tie­ve loop­baan op num­mer één heeft ge­staan. Te­ge­lij­ker­tijd met Full Hou­se had Ron Brand­ste­der nog een ij­zer in het vuur.

1 Comment

  1. Frank Kramer de enige voetballer die op 1 heeft gestaan in de Nederlandse Top 50 ? Geen idee welke hitlijst hiermee bedoeld wordt. Standing On The Inside van Full House kwam tot #2 in de Nederlandse Top 40 en #3 in de Nationale Hitparade .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*