Liveoptreden Ferry Maat’s Soulshow

Disk­joc­key Fer­ry Maat be­gon in 1973 de Soul­show op de zee­zen­der Ra­dio Noord­zee In­ter­na­ti­o­naal. Soul­mu­ziek werd toen niet veel op de ra­dio ge­draaid, maar hoor­de je wel in dis­co­the­ken.

Na­dat de zee­zen­der nood­ge­dwon­gen moest stop­pen van­we­ge de anti-zee­zen­der­wet, kwam Maat met zijn Soul­show bij de Tros te­recht op Hilversum 3. Veer­tien jaar was zijn ra­dio­pro­gram­ma daar te be­luis­te­ren. Daar­na ver­huis­de het pro­gram­ma met Maat mee via Ra­dio 10 en Ra­dio 538 naar uit­ein­de­lijk Ra­dio Vero­ni­ca. In 2008 stop­te Maat met de Soul­show, om in 2011 voor 2,5 jaar te­rug te ke­ren bij Ar­row Jazz FM, la­ter SubLi­me FM. Po­pu­lair in zijn pro­gram­ma wa­ren de jin­gles en de Bond van Door­star­ters.

Met zijn ze­ven­tig jaar is Maat een van de oud­ste dj’s van Ne­der­land, maar zijn stem is nog steeds bij een groot pu­bliek be­kend. Met zijn eigen online radiostation Soulshow.nl is hij tegenwoordig 24/7 te beluisteren.

De SoulShow in The Spot aan het Wil­hel­mi­na­plant­soen 17 be­gint om 21.00 uur. Kaar­ten kos­ten tien euro en zijn te koop via www.thespot.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*