ERGA-rapport over bestrijden desinformatie

In een recent gepubliceerd rapport beveelt het netwerk van media toezichthouders in de EU ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) het gebruik aan van duidelijkere en consistentere definities van desinformatie en aanverwante begrippen en ook politieke reclame. De aanbevelingen van het rapport moeten bijdragen tot meer duidelijkheid en rechtszekerheid om zo desinformatie effectiever te kunnen bestrijden en tegelijkertijd de uitingsvrijheden van media en individuele gebruikers beter te kunnen beschermen.

ERGA heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren de Europese Commissie bijgestaan bij het monitoren van de naleving van de afspraken uit de Praktijkcode Desinformatie. In deze Praktijkcode die in september 2018 is afgesloten hebben de grote online platforms zich bereid verklaard om allerlei inspanningen te verrichten om desinformatie tegen te gaan. Bij diverse gelegenheden is geconstateerd dat er onduidelijkheid bestaat over kernbegrippen, wat kan leiden tot veel inconsistentie bij het naleven van de toezeggingen. In 2020 heeft ERGA onderzoek gedaan naar de in de EU lidstaten gehanteerde begrippen in wet- en regelgeving en naar de toepassingen in de praktijk door onder andere platforms en fact checkers.

Het onderzoek werd geleid door het Commissariaat voor de Media en resulteerde in het rapport “Notions of Desinformation and Related Concepts”. Het rapport besteedt ook aandacht aan desinformatie in relatie tot de Covid-19-crisis, de zogenaamde infodemie. Het rapport sluit af met een aantal conclusies en concrete aanbevelingen die uiteindelijk moeten bijdragen tot meer duidelijkheid en consistentie en daarmee de rechtszekerheid bij het bestrijden van desinformatie kunnen vergroten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*