EO beboet wegens overtreden Mediawet in De Boomhut Battle

Het Commissariaat voor de Media legt de Evangelische Omroep (EO) een boete op van € 164.500 wegens het overtreden van de Mediawet door commerciële beïnvloeding in het programma De Boomhut Battle.

De Boomhut Battle is een spelprogramma van de EO dat begin 2019 werd uitgezonden in de zendtijd van NPO Zapp op NPO 3. In het programma worden boomhutten op vakantieparken gebouwd. Deze boomhutten zijn direct na de finale van het programma in de verhuur gegaan. In het programma is op verschillende manieren te herleiden op welke vakantieparken de boomhutten staan. Hiermee heeft de EO via het programma een platform geboden om de verhuur van deze boomhutten onder de aandacht te brengen en zo meegewerkt aan een (commercieel) voordeel voor derden.

De EO heeft een zware verantwoordelijkheid om te zorgen dat zij het niet-commerciële karakter van de publieke omroep waarborgt. Ook moet de omroep duidelijkheid geven over financiële bijdragen aan het tot stand komen van een programma. Het Commissariaat benadrukt daarbij dat het aan de omroep is om over de naleving van de Mediawet stevige afspraken te maken met haar contractspartners.

Het is van bijkomend belang dat kinderen worden beschermd tegen commerciële beïnvloeding. Nu het programma is uitgezonden op de jeugdzender NPO Zapp, had de EO hier extra aandacht voor moeten hebben.

Het Commissariaat heeft vastgesteld dat de EO op bovengenoemde punten is te kort geschoten. Hiermee hebben zij de regels van de Mediawet overtreden, in het bijzonder regels over vermijdbare uitingen, sponsoring en dienstbaarheid.

Het Commissariaat kan voor deze overtredingen tezamen maximaal een boete van € 435.000 opleggen. Op grond van een zorgvuldige belangenafweging heeft het Commissariaat de EO in plaats van de maximale boete een boete van € 164.500 opgelegd.

Download het besluit

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*