De mediaparagraaf uit het coalitieakkoord


Vandaag is de inhoud van het coalitie-akkoord bekendgemaakt. De mediaparagraaf is hieronder 1 op 1 terug te lezen:

Persvrijheid is onmisbaar voor een goed functionerende democratie. Zowel nationaal, regionaal als lokaal. We zien dat journalisten steeds vaker met bedreigingen en agressie te maken krijgen. Dat is onacceptabel. We staan pal voor onze persvrijheid. We werken daarom aan een veilig klimaat waarin journalisten hun belangrijke werk kunnen doen. Daarbij zetten we de strijd tegen desinformatie en nepnieuws voort.

 •De publieke omroep is geworteld in de samenleving, representeert verschillende maatschappelijke stromingen en verzorgt een pluriform, onafhankelijk en hoogwaardig mediaaanbod. Deze onafhankelijke, pluriforme informatievoorziening staat onder druk. Media en de toegang tot informatie worden meer en meer gedomineerd door grote en veelal buitenlandse commerciële ondernemingen. Om die dominantie te voorkomen wordt de Mededingingswet gemoderniseerd. Het is het extra belangrijk dat er een publiek media domein is: een herkenbare, onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie. 

We zetten de maatregelen uit de visiebrief over de toekomst van het mediabestel (Kamerstuk 32827, nr. 157) daarom voort, waaronder het stapsgewijs halveren van reclame op de lineaire kanalen van de publieke omroep en het versterken van de samenwerking door publieke en private mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden. Ook voeren we een investeringsplicht in voor grote buitenlandse streamingsdiensten.

We breiden het budget voor onderzoeksjournalistiek uit.

Om de onafhankelijkheid van de pers op lokaal niveau beter te waarborgen, hevelen we de financiering hiervan over van het Gemeentefonds naar landelijke financiering en investeren we extra.

 • Binnen een jaar worden naast de voorwaarden voor de leden aantallen de nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria vastgesteld om de maatschappelijke worteling en kwaliteit van omroepen beter te borgen. 

We spannen ons in om het “Geheugen van Nederland” te realiseren, door het archiefmateriaal van Beeld en Geluid af te kopen en zoveel mogelijk rechtenvrij beschikbaar te stellen.

Programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep worden zoveel als mogelijk toegankelijk voor mensen met een audiovisuele beperking. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van onder andere audiodescriptie, gebarentolken en (gesproken) ondertiteling.

 •In totaal investeren we €30 mln structureel in media.

Coalitieakkoord is hier volledig te downloaden

6 Comments

 1. Persvrijheid is onmisbaar voor een goed functionerende democratie

  Hier is maar weinig van te merken op de publieke zenders, ze lopen allemaal als schaapjes achter de herder aan, als ze echte persvrijheid wil koppel de publieke omroep dan los van de overheid, en schaf instantie’s als cvdm etc af dan heb je pas echte onafankelijke omroep zonder bemoeienis vanuit Den Haag

 2. Goed verhaal, lekker kort…
  Beeld en Geluid open stellen aan derden, rechtenvrij. Dat spreekt me wel aan. Gooi al het archiefmateriaal van Beeld en Geluid in een Netflix-achtige omgeving waar je met een druk op de knop in het rijke archief kunt zoeken, luisteren en kijken.

  • Een vertaling van bovenstaande in praktijk:

   * Er komt meer educatie over fakenews in het onderwijs en via publiekscampagnes.
   * De publieke tv en radiozenders worden steeds meer reclamevrij.
   * Amazon, Disney en Netflix zullen steeds meer Nederlandse films en series moeten gaan uitzenden.
   * De NPO wordt ook meer geacht te gaan samenwerken in NLZIET.
   * Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (svdj) krijgt meer geld te verdelen voor onderzoeksjournalistiek.
   * Ook lokale en regionale omroepen kunnen meer geld verwachten.
   * Beeld en Geluid kan eindelijk haar archief toegankelijk maken voor het grote publiek.
   * Media gaat toegankelijker worden voor doven en slechthorenden alsmede voor visueel beperkten. De wet van digitale toegankelijkheid zal strikter uitgevoerd moeten worden.
   * De politiek zal bovenstaande zaken met geringe extra’s (slechts 30 miljoen euro) willen realiseren.

  • Geloof 1 ding zo lang er in de politieke, of het nu op lokaal niveau of landelijk gaat, gesproken wordt over media en journalistiek, en daar het geld vandaan komt, deze media en journalistiek niet onafhankelijk is , maar naar de pijpen danst van de gene die hun financieren.
   Echte onafhankelijke media en journalistiek zou totaal los an de regering moeten komen te staan, en de financiering moet rechstreeks komen van de consument die hier gebruik van maakt, dan pas kan je spreken over onafhankelijkheid nu niet.

 3. Het zijn best ambitieuze plannen voor die 30 miljoen euro. Over een kabinetsperiode heen gaat het dan om 7,5 miljoen euro per jaar. Daarvoor moeten journalisten beter worden beveiligd, desinformatie bestreden worden, regio, lokale en onderzoeksjournalistiek geholpen worden en rechten van oude producties worden afgekocht plus openbaar gemaakt worden (hostingkosten). En dan moet ook nog alle publieke content toegankelijk worden gemaakt voor blinden en doven. Oja: en er komt minder geld binnen doordat reclame wordt verminderd. Succes!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*